Begrippenkader

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Begrippenkader Door Mind Map: Begrippenkader

1. Ketenzorg

1.1. Chronische aandoeningen

1.2. Meerdere artsen en zorgverleners

1.3. Samenwerking met bijvoorbeeld diëtiek en fysiotherapie

1.4. Samenwerkingsvorm: multidisicplinair

1.5. Beroepsnorm: Zorg standaard, afspraken liggen vast

2. Netwerkzorg

2.1. Zorg in samenhang georaniseerd

2.2. Indivueel persoon of groep personen

2.3. Grenzen tussen organisaties vormen geen beperking

2.4. Soepel samenspel tussen alle betrokkenen bij een zorgproces

2.5. Per regio zijn er afspraken gemaakt

3. Transferzorg

3.1. Overbruggingszorg of tijdelijke zorg

3.2. Mensen die op de wachtlijst staan voor verblijfszorg

3.3. Afspraak gebonden via huisartsenpraktijken

4. Transmurale zorg

4.1. Ketenzorg

4.2. Dynamische vorm van zorg

4.3. Meerdere zorgverleners

4.4. Intramurale zorg en extramurale zorg in combinatie

4.5. Zowel thuis als op locatie

4.6. Zorg op de behoefte van de patiënt

4.7. Regie tussen zorgverleners uit de eerste en tweede lijn

5. Anderhalvelijnszorg

5.1. Complexe of chronische eerstelijnszorg en eenvoudige tweedelijnszorg

5.2. Combineert toegankelijkheid van de eerste lijn met specifieke kennis van de tweede lijn

6. De juiste zorg op de juiste plek

6.1. Taskforce - de juiste zorg op de juiste plek

6.2. Ontwikkeling stimuleren en verbreden

6.3. Voorkomen van:

6.3.1. duurdere zorg

6.3.2. verplaatsen van zorg

6.3.3. vervangen van zorg

7. Integrale zorg

7.1. Samenhang in het vormgeven van preventie, zorg en welzijn om de gezondheid en kwaliteit van zorg te verbeteren en de groei in zorgkosten te verminderen

7.2. Integrated Care

7.2.1. Zorgdiensten vraaggestuurd

8. Een samenhangend- of passend zorgtraject

9. Zorgpaden

9.1. Belangrijk dat je weet wat je van de ander kan verwachten

9.2. Voorbeeld: samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige

9.3. Stroomlijnen

10. Multidisciplinaire standaard

10.1. Zorgstaandaard bedoeld voor

10.1.1. professionals

10.1.2. patienten

10.1.3. naasten

10.2. Samenwerking tussen eerstelijns en tweedelijns zorg

11. Multidisciplinaire richtlijn

11.1. Richtlijn actief door alle betrokken disciplines

11.2. Evenwichtige inbreng van alle betrokkenen

12. Landelijk Eerstelijns Samenwerkingsafspraken

12.1. Landelijke samenwerkingsafspraken

12.2. Kernpunten

12.3. Goede zorg op maat aansluitend op de wensen en behoeften. van de zorgvrager