Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
balans Door Mind Map: balans

1. investeren

1.1. Geld in een onderneming stoppen.

2. credit

2.1. De rechterzijde van de balans. Hier staan de schulden en het eigen vermogen van de onderneming.

3. debet

3.1. De linkerzijde van de balans. Hier staan de bezittingen en tegoeden van de onderneming.

4. vreemd vermogen

4.1. Geld dat anderen (niet de eigenaar of eigenaren) in het bedrijf hebben gestoken.

5. eigen vermogen

5.1. Geld dat de eigenaar zelf in het bedrijf heeft gestoken. Er kan meer dan een eigenaar zijn.