Overheid 2.0

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Overheid 2.0 Door Mind Map: Overheid 2.0

1. relatie burger en overheid

1.1. Het maatschappelijk debat

1.2. Horizontalisering

1.3. Participatie

2. interne organisatie

2.1. Transparantie

2.2. Ruimte medewerkers

2.3. Positie ambtenaar

3. manier van werken

3.1. Empowering van medewerkers

3.2. Werken in netwerken

3.3. Balans tussen werk en vrije tijd