zinsleer

mindmap met de onderdelen van de zin voor het hoger onderwijs

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
zinsleer Door Mind Map: zinsleer

1. gezegde

1.1. NWG

1.1.1. pv + NWD/PN

1.1.2. pv + NWD/PN + (te/aan het) + infinitief/-ven

1.1.3. pv + NWD/PN + voltooid deelwoord

1.1.4. pv + NWD/PN + voltooid deelwoord + infinitief/-ven

1.2. WWG

1.2.1. pv

1.2.2. pv + (te/aan het) + infinitief/-ven

1.2.3. pv + voltooid deelwoord

1.2.4. pv + voltooid deelwoord + infinitief/-ven

1.2.5. pv + ADPV

1.2.6. pv + wederkerend voornaamwoord

1.2.7. pv + werkwoordelijke uitdrukking

2. bepalingen

2.1. bepaling van gesteldheid

2.2. bijwoordelijke bepaling

2.2.1. tijd

2.2.2. plaats

2.2.3. wijze

2.2.4. voorwaarde/veronderstelling

2.2.5. modaliteit/ontkenning

2.2.6. middel

2.2.7. richting

2.2.8. oorzaak

2.2.9. reden

2.2.10. doel

2.2.11. gevolg

2.2.12. toegeving

2.2.13. vergelijking

2.2.14. beperking

2.2.15. hoeveelheid

2.2.16. graad/maat

3. onderwerp

3.1. echt onderwerp

3.2. plaatsonderwerp

3.3. loos onderwerp

3.4. voorlopig onderwerp

3.5. herhaald onderwerp

4. voorwerpen

4.1. direct object/lijdend voorwerp

4.1.1. echt lijdend voorwerp

4.1.2. loos lijdend voorwerp

4.1.3. herhaald lijdend voorwerp

4.1.4. voorlopig lijdend voorwerp

4.2. indirect object

4.2.1. meewerkend voorwerp

4.2.2. belanghebbend voorwerp

4.2.3. possessieve datief

4.2.4. ethische datief

4.2.5. ondervindend voorwerp

4.3. voorzetselvoorwerp

4.3.1. voorlopig voorzetselvoorwerp

4.3.2. herhaald voorzetselvoorwerp

4.4. overige voorwerpen

4.4.1. plaats/richtingsobject

4.4.2. maatobject

4.4.3. oorzakelijk voorwerp

4.4.4. handelend voorwerp

5. overige

5.1. aangesproken persoon

5.2. tussenzin

5.3. vraagwoord