NIEUW virtueel team CELT (Cultuur Erfgoed Landschap Toerisme)

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
NIEUW virtueel team CELT (Cultuur Erfgoed Landschap Toerisme) Door Mind Map: NIEUW virtueel team CELT    (Cultuur Erfgoed Landschap Toerisme)

1. beleidsregisseur sport en gezonde leefstijl (1 fte)

1.1. publieke gezondheid

1.2. sportaccomodaties

1.3. nationaal sportakkoord

1.4. Achterhoek in Beweging

1.5. uitvoeringsagenda sport

1.6. outdoorsport in cultuurlandschap

2. beleidsregisseur cultuur, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit (1 fte)

2.1. erfgoedbeleid

2.2. CEPA

2.3. uitvoeringsagenda cultuur en erfgoed

2.4. beleid ruimtelijke kwaliteit

2.5. cultuurbeleid en opdrachtg. cultuurmakelaar

3. beleidsregisseur toerisme en economie (1 fte)

3.1. Ontwikkeling en uitvoering (actualisatie) toerismebeleid

3.2. Manager/coördinator POHO vrijetijdseconomie

3.3. Uitvoering projecten vrijetijdsagenda

3.4. Opdrachtg. St. Achterhoek Toerisme

4. adviseur ecologie en landschap (? 1 fte?)

4.1. advisering ruimtelijke ontwikkelingen

4.2. uitvoering wet natuurbescherming

4.3. ondersteuning VTH

4.4. advies ruimtelijke ordening

5. adviseur cultuurhistorie en erfgoed (0,2 fte)

5.1. ondersteuning VTH

5.2. subsidies en financiering

5.3. ambt. adv. commissie Ruimtelijke Kwaliteit

5.4. advies ruimtelijke ordening

5.5. duurzaamheid (als in herontwikkeling)

6. subsidiebureau

6.1. uitvoering beleid

6.2. behandeling aanvragen

6.3. monitoring, beschikkingen

7. adviseur communicatie

7.1. bekostigingsplicht lokale omroep

8. adviseur archeologie (ODA)

8.1. uitvoering beleid

8.2. opstelling en beoordeling PvE/onderzoek

9. beleidsregisseur participatie/publieke gezondheid (1 fte)

9.1. bibliotheek

9.2. cultuureducatie/-participatie

10. ketenregisseur/combifunctionaris (? fte?)

11. Cultuur- en erfgoedmakelaar

11.1. intermediair culturele veld