hoe is de landbouw ontstaan?

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
hoe is de landbouw ontstaan? Door Mind Map: hoe is de landbouw ontstaan?

1. niet meer totaal afhankelijk van de natuur

2. Vruchtbare halvemaan

2.1. gebied in het nabije oosten

2.2. mild klimaat

2.3. einde van de laatste ijstijd

3. voedselvoorraden

3.1. voedsel opslaan om de winter door te komen

3.2. mensen moesten niet meer rondtrekken

4. nederzettingen

4.1. sedentair

4.1.1. op 1 plaats wonen

5. domesticatie

5.1. planten en dieren aanpassen

5.2. telen

5.2.1. ontwikkelden nieuwe gewassen: tarwe en gerst, zelf planten en granen

6. fok of fokken

6.1. ze namen de beste dieren

6.2. andere dieren maken, met 2 dieren

7. akkerbouw

7.1. produceren zelf hun voedsel

7.2. geiten en schapen

8. veeteelt

8.1. ze leveren nu niet alleen vlees, maar ook wol en later ook nog zuivelproducten

9. landbouw

9.1. vanaf ca. 8500 v.C.

10. produceren

10.1. voedsel