vergelijkende religiewetenschap

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
vergelijkende religiewetenschap Door Mind Map: vergelijkende religiewetenschap

1. Jodendom

1.1. 1God

1.1.1. = JHWH ( “ ik ben die ben “ )

1.1.1.1. Thora

1.1.1.1.1. Moske: nabijn

2. Christendom

2.1. 1God

2.2. = Abba : vader

2.3. Bijbel ( • OT & NT )

2.3.1. Open relegie

2.3.2. Kerk : priester / pater

2.3.2.1. Onstaan: 30 n.c —>Jeruzalem —>homeskatholiek

3. Islam

3.1. 1God

3.2. =ALLAH

3.3. Open relegie

3.4. Mohamed

3.5. 622 n.c

3.6. Moskee: —> Koran —> Imam

3.7. Meka, Medina , Jeruzalem

4. Hindoeïsme

4.1. 1 of meerdere Goden

4.2. = Brahma (God als Schepper), Vishnoe (God als Onderhouder), Shiva (God als Transformerende Entiteit).

4.3. Stamrelegie

4.4. Ontwikkeling volksstammen van India

4.5. De vier Veda’s zijn: De Rig Veda De Sama Veda De Yajur Veda De Atharva Veda

4.6. Tempel : Ganges

5. Boeddhisme

5.1. Geen Goden = Geen naam

5.2. Is een levensbeschouwelijke en religieuze stroming die volgens de overlevering werd gesticht

5.2.1. Open relegie

5.2.1.1. Gautama Boeddha

5.2.1.2. de overlevering :in de 6e en 5e eeuw v.Chr. in het noorden van India leefde.

5.2.1.2.1. Tempel: Een voorbeeld van een boeddhistische tempel is een stoepa.