LSK Temperatuur

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
LSK Temperatuur Door Mind Map: LSK Temperatuur

1. Problemen en bedreigingen

1.1. Klimaatverandering

1.2. Broeikasgassen

1.2.1. https://v1.padlet.pics/2/image.webp?t=c_limit%2Cdpr_2%2Ch_516%2Cw_1242&url=https%3A%2F%2Fpadlet-artifacts.storage.googleapis.com%2F7a56f8753f87b5b82b555d963efe42e72f741390%2F7d15a2ea75125949fd75ca5e13fa7294.gif

1.3. Toenemende UV-uitstraling

1.3.1. UV-bescherming door Ozonlaag

1.4. Hitte eilanden

1.5. Luchtstromen

1.5.1. The comparison of (a) isolated roughness flow and (b) skimming flow regimes in a street canyon (after Oke, 1988)

1.5.1.1. https://v1.padlet.pics/1/image.webp?t=c_limit%2Cdpr_2%2Ch_516%2Cw_1242&url=https%3A%2F%2Fpadlet-uploads.storage.googleapis.com%2F414245904%2Fd2fe95ea6ca1cd4f34155592dffc8417%2Fimage.png

1.5.1.2. https://v1.padlet.pics/1/image.webp?t=c_limit%2Cdpr_2%2Ch_516%2Cw_1242&url=https%3A%2F%2Fpadlet-uploads.storage.googleapis.com%2F414245904%2F30872da0e301ac5c656a5dedfb0c39ba%2Fimage.png

1.6. Droogte versterkt hitte

1.7. Verharding / weinig groen

1.7.1. Waarom groeien planten beter in de stad?

1.7.1.1. Hitte in de Stad

1.8. Verstening en verstedelijking

1.8.1. Verstening

1.8.1.1. Verstening (ruimtelijke ordening) - Wikipedia

1.8.2. Verstedelijking

1.8.2.1. Wat is verstedelijking?

1.8.2.2. Urbanisatie

1.8.3. Wijkgerichte aanpak

1.9. Hittegolven

1.9.1. KNMI - Hittegolven zoals vorige week vroeger vrijwel onmogelijk

1.9.2. Hitte | RIVM

1.9.3. Hittegolf in bijna heel Europa

1.9.4. Krijgt Nederland steeds vaker te maken met hittegolven?

2. Betrokkenen

2.1. (Europese/ Nederlandse) bevolking

2.1.1. Hitte en gezondheid

2.2. Ouderen en mensen met kwetsbare gezondheid

2.2.1. Let op bij medicijnen

2.2.2. Zorg voor elkaar

2.2.3. Koel je woning

2.2.4. Hou uzelf koel

2.2.5. Drink voldoende

2.2.6. Ouderen als kwetsbare groep

2.3. Rijk, provincie, gemeenten en EU.

2.3.1. Beleid Rotterdam

2.3.1.1. klimaatadaptatie

2.3.1.1.1. klimaatadaptatie

2.3.2. Rijksoverheid

2.3.2.1. Animaties communicatiemiddelen hitteplan | RIVM

2.4. Instellingen in de gezondheids-/ouderenzorg

2.4.1. Ziekenhuizen

2.4.2. Verzorgingstehuizen

2.5. Milieuorganisaties

2.6. Wet- en regelgeving (omgevingswet 2018, arbowet)

2.7. Landen rondom Evenaar

2.7.1. WUR- Over 50 jaar is het 'vrijwel onleefbaar heet' voor een derde van de wereldbevolking - WUR

2.8. Klimaat vluchtelingen

2.8.1. Hitte jaagt binnen 50 jaar 1 miljard mensen op de vlucht: grote delen van de wereld onleefbaar

3. Voelbare effecten dagelijks leven

3.1. Opwarming van de leefomgeving (leefbaarheid)

3.2. Hitte gerelateerde gezondheidsklachten

3.3. Warmtebronnen in de stad (verkeer, airco’s)

3.4. Arbeidsproductiviteit

3.5. Waterkwaliteit en Watervraag (irrigatie/koelwater)

3.6. Infrastructuur

3.7. Onleefbare gebieden

4. Toegepaste oplossingen

4.1. Meer bomen planten

4.2. Minder verhard oppervlak

4.3. Groenblauwe daken

4.3.1. https://v1.padlet.pics/1/image.webp?t=c_limit%2Cdpr_2%2Ch_516%2Cw_1242&url=https%3A%2F%2Fpadlet-uploads.storage.googleapis.com%2F414245904%2Fa1b88d9daa6c248b760dc0b5e152878c%2Fimage.png

4.4. Groene gevels

4.4.1. Groene gevel | Amsterdam Rainproof

4.5. Berceaus (groene loofgangen)

4.6. Schaduw creëren (boomkronen/ Bercan’s)

4.7. Sponswerking bevorderen

4.8. Verantwoord werken in de Hitte

4.8.1. Afname productiviteit

4.8.1.1. 30-50% afname van productiviteit op de werkvloer.

4.8.2. Hitte op de werkvloer | Werk & Veiligheid - Kennisplatform over preventie, RI&E en sociale veiligheid

4.8.3. Volgens de Arbowet moet jij zorgen voor een ‘behaaglijk werkklimaat’.

4.8.4. Werken in de warmte of bij hoge temperaturen

4.9. Hitteplan

4.9.1. Hitte | RIVM

4.9.1.1. Code Groen

4.9.1.2. Code Geel

4.9.1.3. Code Oranje

4.9.1.4. Code Rood

4.10. Witte daken

4.10.1. Witte daken | Van Venrooy

4.11. Koele routes

4.12. Watertappunten

4.12.1. Extra watertappunten op Roze Maandag vanwege verwachte hitte

4.13. d

4.14. Toolbox

4.14.1. Toolbox Klimaatbestendige Stad - Promotievideo

5. Toekomst en ontwikkeling klimaatbestendige stad

5.1. Temperatuur ontwerpoplossingen stedelijk gebied

5.2. Verbinding groenblauwe stad met natuurzones

5.3. Beleid meer groen in de stad

5.4. Absorptie vergroten

5.5. Windoriëntatie

5.6. Materiaalkeuze om opwarming te beperken

5.7. Integraal werken/ meekoppelkansen