kwaliteitszorg op het gebied van corona

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
kwaliteitszorg op het gebied van corona Door Mind Map: kwaliteitszorg op het gebied van corona

1. ons thema en waarom hebben wij daarvoor gekozen?

2. wat hebben wij geleerd van het literatuuronderzoek en welke bronnen hebben wij gebruikt?

3. wat zijn de oorzaken die aanleiding geven tot de behoefte aan verbetering

4. welke kwaliteitsinstrumenten hebben wij toegepast en wat voor informatie is hieruit gekomen?

5. wat zou de gewenste situatie moeten zijn volgens ons en onze collega's

6. wat is het verbetervoorstel voor onze stage-organisatie en hoe sluit deze aan bij de criteria voor een goed verbetervoorstel?

7. hoe hebben wij gedurende dit verbetervoorstel gewerkt aan de pcda-cyclus?