Bewegend leren

Mindmap Bewegend Leren jan. 2021

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Bewegend leren Door Mind Map: Bewegend leren

1. 3. Voordelen bewegend leren

2. Voor leerkrachten

2.1. - Verandering in leersysteem

2.2. - Vraagt meer organisatievermogen

2.3. - Verdiepen in effectieve beweegoefeningen

2.4. - Activerende werkvormen inzetten

2.5. - Mogelijk een teamtraining bewegend leren

2.6. - Frequent aanbod

2.7. - Collegiale consultatie en visitatie

3. Voor kinderen

3.1. - Meer omschakelen

3.2. - Minder zitten, meer in beweging komen

4. - Verbetering rekenvaardigheid (Mullender-Wijnsma, 2015; Donnelly, 2009), (Fit & Vaardig)

5. - Stimuleert de executieve functies (Best, 2010; Scherder, 2014)

6. - Geeft afwisseling gedurende de schooldag

7. - Vermindering ongewenst gedrag (Mahar, 2006)

8. - Afname overgewicht (Donnelly, 2009; Tomporowski, 2011)

9. - Bevordert de lichamelijke gezondheid (Best 2010; Mahar, 2006; Singh, 2018)

10. - Vooruitgang schoolprestaties (Donnelly, 2009; Mahar, 2006)

11. - Kinderen zijn enthousiast

12. - Verbetert de concentratie (Mahar, 2006; De Greeff, 2018)

13. - Vooruitgang taakgericht gedrag (Mahar, 2006; Best, 2010)

14. 4. Nadelen bewegend leren

14.1. - Kost tijd in organisatie en oefening/voorbereiding

14.2. - Training/cursus kost geld en tijd

14.3. - Tijdgebrek gedurende de schooldag

14.4. - Hoge mate van inzet personeel vereist

15. 2. Geen overwegend aantoonbaar groot effect op de korte termijn. Bij langdurige inzet wel meer zichtbaar positieve effecten. (Zie voor- en nadelen (vraag 3 en 4))

15.1. - Afhankelijk van inzet leerkracht.

15.2. - Cognitief gerichte beweging heeft meer effect dan beweging tussendoor (Energizer). (Best, 2010)

15.3. - Veel onderzoekers zien positief effect, maar willen graag meer onderzoek. Geen negatieve effecten.

15.4. - Je betrekt een grote groep.

16. 1. Twee vormen van bewegend leren

16.1. - Meer bewegen tussen de lessen door (Energizers)

16.2. - Bewegen tijdens de les waarbij kennis wordt opgedaan over een bepaald onderwerp.

17. Inleiding

17.1. Aanleiding: De Lisdodde is een school die ontstaan is uit een fusie drie jaar geleden. Vorig jaar zijn er verschillende vernieuwingen doorgevoerd. Daar willen we nu mee verder. We willen meegaan met de ontwikkelingen van nu die passen bij onze schoolpopulatie. In het algemeen constateren wij een verminderde concentratie, behoefte aan beweging en afwisseling.

17.1.1. Doel: effectief en efficiënt bevorderen van concentratie en leerplezier in de klas.

17.1.1.1. Onderzoeksvraag MW1 t/m MW4: Welke invloed heeft bewegend leren op het plezier en de concentratie bij het leren van kinderen op de basisschool en hoe kan ik dit vormgeven op De Lisdodde?

17.1.2. Onderzoeksvraag MW1: Wat is bewegend leren op de basisschool en wat zijn de voordelen ervan?

17.1.3. Deelvragen MW1:

17.1.3.1. 1. Wat is bewegend leren?

17.1.3.2. 2. Wat is het effect van bewegend leren?

17.1.3.3. 3. Wat zijn de voordelen van bewegend leren?

17.1.3.4. 4. Wat zijn de nadelen van bewegend leren?

18. Methode

18.1. Literatuurstudie

18.1.1. Websites: Google Scholar, NHL Stenden Onderwijsdatabank, NCBI, NRO, Science Direct.

18.1.2. Zoekopdrachten: bewegend leren, concentreren, executieve functies, kinesiologie, neurowetenschappen, ontwikkelingspsychologie. Wetenschappers/onderzoekers: Best, Davis, De Greeff, Donnelly, Mahar, Mullender-Wijnsma, Scherder, Singh, Tomporowski.

18.1.3. Boeken: Geef me de 5 (De Bruin, 2004), Expliciete Directe Instructie 2.0 (Hollingsworth & Ybarra, 2020), JSW (tijdschrift, 2020(4)).

18.2. Best Practices

18.2.1. Lea Dasbergschool, Arnhem. De Voorhof, Vianen.

18.3. Experts

18.3.1. Fit & Vaardig, Springlab.

19. Discussie

19.1. - Meeste experts zijn het eens en zien veel voordelen in bewegend leren.

19.2. - Meeste resultaat op verschillende gebieden is te zien bij de vorm van bewegend leren waarbij beweging wordt gekoppeld aan kennis.

19.3. - Op school bereik je een grote groep.

19.4. - Resultaat is deels leerkrachtafhankelijk.

20. Resultaten

21. Vervolgstappen: In MW2 ga ik onderzoeken hoe het bewegend leren toepasbaar is in de praktijk, bij welke vakken dit goed inzetbaar is en hoe dit binnen De Lisdodde vormgegeven kan worden.

22. Veranderingen/leerprocessen

23. Conclusie MW1

23.1. Wat is bewegend leren op de basisschool en wat zijn de voordelen ervan?

24. Bewegend leren is er in verschillende vormen. Bij de meest effectieve vorm wordt beweging gekoppeld aan kennis. Dit laat op de langere termijn vooruitgang zien in cognitieve ontwikkeling. Daarnaast geeft het kinderen meer plezier bij het leren en geeft het voordelen in de fysieke en mentale gezondheid.

25. Er is meer onderzoek nodig om een eerlijk beeld te krijgen van de werkelijk mogelijke voordelen van bewegend leren.