Exogene processen

Exogene processen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Exogene processen Door Mind Map: Exogene processen

1. Bodemvorming

1.1. Verschillende bodemtypes

1.2. Bodemsamenstelling

1.2.1. Lucht

1.2.2. Water

1.2.3. Mineraal

1.2.4. Organisch materiaal

1.3. Verandering v. bodemsamenstelling

2. Erosie

2.1. Hellingsprocessen

2.1.1. Massabewegingen

2.1.1.1. Afstorten

2.1.1.2. Verglijden

2.1.1.3. Vloeien

2.2. Afspoelen v. losse bodemdeeltjes

2.2.1. Spaterosie

2.2.2. Oppervlakkig afspoelen

2.3. Riviererosie

2.3.1. Resultaten:

2.3.1.1. Kloofdal

2.3.1.2. V-dal

2.3.1.3. Boogdal

2.3.1.4. Vlakbodemdal

2.3.1.5. Vlakdal

2.4. Ijserosie

2.4.1. Sneeuw wordt ijs

2.4.2. Ijs komt in beweging

2.4.3. Transport en afzetting door gletsjers

2.5. Winderosie

2.5.1. Rechtstreeks

2.5.2. Onrechtstreeks

2.5.3. Opname v. losse deeltjes

2.5.4. Transport v. opgewaaid materiaal

2.5.5. Selectieve afzetting

3. Ijstijden

3.1. Wat?

3.1.1. Perioden in verleden

3.1.2. Veel kouder dan nu

3.1.3. Treden regelmatig op

3.1.4. Raadsel

3.2. Waarom?

3.2.1. 3 cycli

3.2.1.1. Excentriciteit baan aarde

3.2.1.2. Schommeling stand aardas (t.o.v. ellips)

3.2.1.3. Schommeling aardas (t.o.v. ruimte)

3.2.2. Ligging v. continenten

3.3. Laatste ijstijd

3.3.1. Stadialen

3.3.2. Interstadialen

3.4. Opwarming geeft kou

3.5. Lage landen

3.5.1. Landschap beïnvloed door voorlaatste ijstijd

3.6. Mensen

3.6.1. Kunst

3.6.2. Verdwijning neanderthalers

4. Verwering

4.1. Fysische verwering

4.2. Chemische

4.3. Biologische

4.4. Combinatie van bovenstaande