OER Digitaal Toetsen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
OER Digitaal Toetsen Door Mind Map: OER Digitaal Toetsen

1. Samenstellen toets

1.1. toetsversies

1.1.1. Randomisatie mogelijkheden bij digitaal toetsen

1.2. lay-out

1.2.1. leesbaarheid van lettertypes op beeldscherm

1.2.2. leesbaarheid illustraties

1.2.3. dyslectici

1.3. Lengte van de toets (hoeveel toetsvragen)

1.4. Duur van de toets (hoeveel tijd)

2. Afnemen toets

2.1. Beveiliging / fraudepreventie

2.1.1. tentamenzaal

2.1.2. Surveillance, incl instructie surveillanten

3. Archiveren en beoordelen

3.1. Beoordelen

3.1.1. tips

3.1.2. litertuur/onderzoek

3.1.3. samenwerking met E-merge, Saskia doet voorzet

3.2. Archiveren van gegevens en van toets(vragen)

3.2.1. Cijfers in systeem plaatsen (bijv Osiris)

3.3. Cesuur

3.3.1. absoluut

3.3.2. relatief

3.3.3. compromis

4. Analyseren

4.1. Statistische analyses

4.1.1. Hoe lees en interpreteer je een statistische analyse?

4.1.2. zie ook 'kwaliteit van toetsen'

5. Evalueren

5.1. Rapporteren: bijv aan TC en ExCie

5.2. verbeteringen implementeren

6. Ontwerpen

6.1. Introductie

6.1.1. Activeren van leren dmv toetsen

6.1.2. Scope

6.1.2.1. schriftelijke vraag-antwoord toetsen

6.1.3. Kwaliteit van toetsen

6.1.3.1. doorlopen van toetscyclus

6.1.3.2. Validiteit

6.1.3.3. Transparantie

6.1.3.4. Betrouwbaarheid

6.1.3.5. Objectiviteit

6.2. basisstappen

6.2.1. Relatie eindcompetenties - leerdoelen

6.2.2. Aansluiting leerdoel - toetsontwerp

6.2.2.1. validiteit

6.2.3. Omzetten naar bovengenoemd

6.2.4. toetsmatrijs

6.2.4.1. validiteit

6.2.4.2. betrouwbaarheid

6.2.5. Cesuur

6.2.6. Formatief / Summatief

6.2.7. Wie? Wanneer?

6.3. Digitaal of niet?

6.3.1. wat is digitaal toetsen?

6.3.2. voordelen digitaal toetsen

6.3.3. Werkwijze module dig toetsen

6.3.4. Digitaal toetsen: middel of doel?

7. Construeren items

7.1. vragen formuleren

7.1.1. Checklist voor goede toetsvraag

7.1.1.1. open

7.1.1.2. gesloten

7.1.1.3. casus

7.1.2. Antwoordmodel

7.1.2.1. modelantwoord

7.1.2.2. sleutels

7.1.3. feedback formuleren

7.1.4. welke (automatisch na te kijken) vraagtypes zijn mogelijk bij digitaal toetsen.

7.1.4.1. Vraagvormen in QMP

7.2. Itembank inrichten

7.2.1. metadateren van vragen

7.3. Digitaal

7.3.1. Wat zijn de consequenties