CULTUUR

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
CULTUUR Door Mind Map: CULTUUR

1. INTRESSES

1.1. Social media gestegen van 70% naar 90%

1.2. Klassiek neemt af, populaire dingen nemen toe

1.3. Meer tijd aan media & internet dan aan andere vrijetijdsbesteding

1.4. Glokalisering: Stad is thuisbasis maar de wereld is het speelveld

1.5. Podiumkunsten afwisselend

2. TOERISME

2.1. 6 vd 10 Toeristen doen minimaal één cultureel tripje

2.2. Zorgt voor werkgelegenheid

3. STEUN

3.1. NL vindt aanwezigheid van cultuur belangrijk (7 vd 10)

3.2. Veel vrijwilligers

3.3. 31% van de NL bevolking ouder dan 12 jaar steunt cultuur (bijdrage)

3.4. Scholen doen vaak minimaal één culturele activiteit

3.5. Koppelen van culturele instellingen aan lesprogramma's van school ontbreekt nog

4. ECONOMIE

4.1. Banen nemen af, zelfstandigen nemen toe

4.2. 2,25% van BBP, geen afname tijdens crisis

4.3. Mattheüs effect: Grotere instellingen beter dan kleinere instellingen

4.3.1. Geen zichtbaar effect dat dit echt zo is

4.4. Bezuinigingen: van 76 zonder subsidie nog 35 actief

5. DEMOGRAFISCH

5.1. Cultuur vaak in directe omgeving

5.2. Eindhoven, Rotterdam, Den Haag steeds groter

5.3. Soms juist aantrekkelijk als iets ver weg is

5.4. In steden mensen meer hoogeopgeleid

5.5. In steden meer allochtonen

6. AFSTAND & SPREIDING

6.1. Elke stad heeft eigen cultureel profiel (bijv EHV: smart design solutions)

6.1.1. Uitdaging: Steden samen laten werken voor een betere infrastructuur

6.2. Hoe dichterbij, hoe vaker mensen gaan

6.3. Betrokkenheid inwoners & draagvlak in de wijk is cruciaal

6.4. Culturele impuls heeft positief effect op wijk