Tanja als Persoonlijk begeleider

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Tanja als Persoonlijk begeleider Door Mind Map: Tanja als Persoonlijk begeleider

1. Cliënten

1.1. Begeleiden en verzorgen waar nodig

1.2. Vertrouwensband opbouwen

1.3. Samen doelen opstellen en hieraan werken

1.4. Nabijheid bieden

1.5. Zorgen wegnemen/verminderen

2. Collega's

2.1. Samenwerken

2.2. Overleggen

2.3. Tot besluiten komen

2.4. Aan de zelfde doelen werken

3. disciplines

3.1. Om hulp vragen

3.2. Overleggen

3.3. Samenwerken

3.4. Samen aan een doel werken

4. Naastbetrokkenen

4.1. Op de hoogte stellen

4.2. Overleggen

4.3. Tot besluiten komen

4.4. Vertrouwensband creëren

5. Ik zelf

5.1. Werken aan eigen deskundigheid

5.2. Zorg/Ondersteuningsplan opstellen en bijwerken en zorgvuldig rapporteren

5.3. Contacten onderhouden

5.4. Bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

5.5. Verantwoordelijk voor het geven van passende begeleiding

5.6. Aanspreekpunt voor cliënten en naastbetrokkenen