De 10 kritieken op de UVRM

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
De 10 kritieken op de UVRM Door Mind Map: De 10 kritieken op de UVRM

1. Een deductief rechtsysteem

1.1. Abductief of casuïstisch rechtssysteem

1.1.1. Abductief: elk geval wordt afzonderlijk bekeken

1.1.2. Casuïstische shariatraditie: De koran en de Soenna bieden belangrijke richtlijnen

1.2. Inductief rechtssysteem

1.2.1. Wanneer een rechter een vonnis velt wordt dit een richtlijn voor latere rechtszaken

1.3. Deductief rechtssysteem

1.3.1. Concrete gevallen worden behandeld door te kijken naar de algemene regels die aan de rechtspraak vooraf gaan

2. Een christelijk denkkader

2.1. De opstellers van de UVRM waren christelijk

3. Conflicterende opvattingen over lijden en dood

3.1. De UVRM is er tegen dat mensen lijden maar vele culturen en religies vinden lijden en dood iets wat niet zo erg is en soms zelf positief

4. Verhouding tussen individu en staat

4.1. Sommige culturen vinden de gemeenschap belangrijker dan het individu

5. Leven in staatsverband

5.1. De UVRM gaat ervan uit dat er geen alternatieven zijn dan leven in staatsverband

5.1.1. Hierdoor krijgen Etnische minderheden die onderdrukt worden geen stem

6. Leven in gezinsverband

6.1. De UVRM focust teveel op het nucleaire gezin terwijl dat er nog vele anderen zijn

7. Misbruik van de UVRM in het politieke discours

7.1. Doordat de UVRM mensenrechten onder politieke aandacht brengen worden deze vaak opgehaald door machtige naties tijdens internationale politiek

8. Pragmatische kritiek

8.1. Mensenrechten worden een wapen in de diplomatieke strijd om de macht in de wereld en word gebruikt als dekmantel voor militaire interventies

9. Technische kritiek

9.1. Het westen houdt er geen rekening mee dat de mensenrechten niet overal realiseerbaar zijn. (in regio's waar staten onbestaande zijn bijvoorbeeld)

10. Principiële kritiek

10.1. Stel dat ooit blijkt dat we ons inderdaad hebben vergist en dat de mensenrechten een typisch westers product zijn dan zal blijken dat het westen zich superieur aan het gedragen was door iedere cultuur de UVRM op te leggen