didactische werkvormen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
didactische werkvormen Door Mind Map: didactische werkvormen

1. samenwerkingsvormen

1.1. groepswerk (bv. expertisegroepen) p. 20

1.2. case study p.21

1.3. brainstorm p. 22

1.4. probleemgestuurd leren p. 23

1.5. spelvormen

1.5.1. rollenspel p. 23

1.5.2. simulatiespel p. 25

1.5.3. leerspel p. 25

1.6. projectwerk p. 25

1.7. ...

2. individualiserende werkvormen

2.1. hoekenwerk p. 29

2.2. contractwerk p. 30

2.3. (begeleid) zelfstandig leren p. 32

2.4. zelfstudiepakket p. 32

2.5. practicum p. 33

2.6. flipping the classroom p. 33

2.7. ...

3. aanbiedende werkvormen

3.1. doceren p.7

3.2. demonstreren

3.2.1. illustratieve demonstratie p .8

3.2.2. onderzoekende demonstratie

3.2.2.1. GAS-principe p. 8

3.3. vertellen

4. gespreksvormen

4.1. inhoud

4.1.1. onderwijsleergesprek

4.1.1.1. nieuwe leerstof

4.1.1.1.1. goede vragen stellen! p.10-13

4.1.2. leergesprek p.14

4.2. sociaal/affectief

4.2.1. klasgesprek p.15

4.2.2. groepsdiscussie p. 16