Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
WI&I Door Mind Map: WI&I

1. OGSM

1.1. We maken per subonderdeel: instroom, doorstroom, uitstroom, rechtmatigheid, een financiële prestatieafspraak.

1.2. Verbeteren van 1 beheersproces per onderdeel werk, inkomen, trainingen, administratie en handhaving.

1.3. Per subonderdeel/medewerker verkennen wat de behoefte is aan scholing, talent, etc.

1.4. Vertalen dienstverleningsvisie DT naar eenheid, team, medewerker.

2. OGSM

2.1. Verbeteren van 1 beheersproces per onderdeel werk, inkomen, trainingen, administratie en handhaving.

2.2. Vertalen dienstverleningsvisie DT naar eenheid, team, medewerker.

2.3. Werken aan teambuilding en samenwerking.

2.3.1. ondersteuning Stefanie van Winden

2.4. We maken per subonderdeel: instroom, doorstroom, uitstroom, rechtmatigheid, een financiële prestatieafspraak.

3. OGSM

3.1. signaal gestuurd werken

3.2. Verbeteren van 1 beheersproces per onderdeel werk, inkomen, trainingen, administratie en handhaving.

3.3. Vertalen dienstverleningsvisie DT naar eenheid, team, medewerker.

3.4. We maken per subonderdeel: instroom, doorstroom, uitstroom, rechtmatigheid, een financiële prestatieafspraak.

4. Anne - Poort Taal en Werk

4.1. Poort

4.1.1. Hallo Werk

4.1.1.1. werkgroep voortgang en inzet nieuwe proces

4.1.2. Bijdrage Handhaving 100.000 per medewerker

4.1.3. accountmanagers

4.1.3.1. bekijken criteria re-integratie, optimalisering samenwerking, maatwerk zoveel mogelijk toepassen

4.1.4. verbeterproces werk en inkomen

4.1.4.1. aanpassing van processen en documenten

4.1.4.1.1. Inzet Toetsing en Kwalieit Chao , Leo , Maureen , Merlin

4.1.5. Jongeren

4.1.5.1. aanpak

4.1.5.1.1. beleidsmatige ondersteuning en adviseur en kwaliteitsadviseur

4.2. Taal

4.2.1. Bijdrage Koers / Werkdocument actieve leerlijnen 50 ?

4.2.1.1. afspraken maken met elkaar over de verdeling

4.2.2. VE

4.2.3. Taakstelling asiel

4.2.4. Aanbesteding - Implementatie Wet Inburgering

4.2.4.1. ondersteuning Robin / Chao en applicatiebeheer

4.3. Werkadviseurs

4.3.1. Bijdrage Koers / Werkdocument actieve leerlijnen 100 ?

4.3.1.1. afspraken met elkaar maken over verdeling

4.3.2. bijdrage ontwikkelstap

4.4. trainers

4.4.1. resultaten toetsen en nieuw proces inrichten

4.4.1.1. inrichting Suite en adviseur

5. Ageeth - Werken aan Voortgang

5.1. team complex

5.1.1. daklozen

5.1.2. crisisbeheer

5.1.3. overige complexe klanten

5.1.3.1. optimalisatie proces en beleid

5.1.3.1.1. ondersteuning beleid en kwaliteitsadviseur

5.1.4. jongeren

5.2. bijdrage handhaving 100.000 per medewerker

5.3. Bijdrage Koers / Werkdocument ontwikkelstap fase 4 klanten

5.3.1. afspraken over maken met elkaar ( definitie eerst bepalen via werkgroep )

5.4. dienstverleningsgesprekken ( herinvoering van de HC )

5.4.1. ondersteuning adviseur

5.5. administratie Inkomen en Werk

5.5.1. ondersteuning adviseur

5.5.1.1. samenvoeging van administratie werk en inkomen doorontwikkeling administratie werkprocessen verbeteren

5.6. 4 Werkadviseurs fase 3 en 4

5.6.1. Bijdrage Koers / Werkdocument 50 leerlijnen fase 3

5.6.1.1. afspraken met elkaar maken over aantallen

5.7. tegenprestatie

5.7.1. Ania

5.8. granieten bestand HC

5.8.1. Samantha

5.9. caseloadverdeling

5.9.1. ondersteuning kwaliteitsadviseurs en adviseur Inkomen en Werk

6. Jolanda - Ontwikkeling Werkt

6.1. Debiteurenbeheer

6.2. Terugvordering-verhaal

6.2.1. beleidsmatig nog vaststellen, goedkeuring van Gert de Boer

6.3. Bijdrage Koers / Werkdocument actieve leerlijnen 100 ? fase 3

6.3.1. afspraken maken over verdeling aantallen met toetsing etc

6.4. bijdrage ontwikkelstap fase 4

6.4.1. afspraak maken over aantallen

6.5. AG Loonkostensubsidie en jongeren

6.5.1. adviserende / beleidsmatige ondersteuning gewenst zodat meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk worden geholpen + financieringswijziging

6.6. Snelbalie BB

6.7. Bijdrage Handhaving 100.000 per medewerker

6.8. beslagvrije voet

6.9. Tonk

6.10. caseload

6.11. toetsing

6.11.1. kwaliteitsadviseurs ondersteuning beperkt afstemmen met Michel

6.12. dienstverleningsgesprekken ( herinvoering van de HC )

6.13. overleg JBZ

6.13.1. beleidsmatige ondersteuning