wordt de draagkracht van China overschreden?

steven benjamin hanegraaf

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
wordt de draagkracht van China overschreden? Door Mind Map: wordt de draagkracht van China overschreden?

1. snelle ontwikkeling, snelle vervuiling.

1.1. de economische groei zorgt voor meer mensen

1.1.1. meer mensen betekent meer steden dus meer vervuiling want komen veel schadelijke stoffen vrij bij auto's, fabrieken, boten etc.

1.1.2. mensen vervuilen het water en daardoor verontreinigd de bodem van een rivier.

2. lucht.

2.1. smog

2.1.1. klachten van last van de ogen. verstikkende lucht

2.1.2. smog ontstaat omdat, 200 kolengestookte centrales en 5mil auto's veel uitstoot leveren. de vervuilde lucht kan ni opstijgen en blijft hangen rond Beijing.

3. Water en bodem.

3.1. veel chinezen en chinese bedrijven dumpen bijna al hun afval in het water.

3.2. het lozen van koelwater van elektriciteitscentrales veroorzaakt thermische vervuiling, waardoor het rivierwater opwarmt.

3.3. de vraag naar water wordt immers groter als er meer mensen kijker worden en ook hun was willen wassen met schoon water.

3.4. de watervoetafdruk en de ecologische voetafdruk van de gemiddelde Chinees worden steeds groter.

3.4.1. ook de bodemvervuiling neemt toe door de verstedelijking en bevolkingsgroei.

4. Oplossingen.

4.1. In 2013 heeft de regering de groene industrie tot een van haar smeerpunten verklaard.

4.2. Bedrijven worden met miljarden euro's subsidie en belastingsvoordelen gestimuleerd om technologie en apparatuur te ontwikkelen die vervuiling van lucht, water en bodem moet voorkomen en bestrijden.

4.3. in 2025 zal China niet alleen de grootste vervuiler zijn, maar ook nog de wereldleider van groene technologie.

5. Steven Hanegraaf ha3e