Samenwerkingspartners 2.0

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Samenwerkingspartners 2.0 Door Mind Map: Samenwerkingspartners 2.0

1. Externe begeleiders

1.1. Leerproblemen

1.1.1. Motoriek

1.1.1.1. Revalidatiecentrum

1.1.2. Taal en lezen

1.1.2.1. Logopedie, kinesisten, ergotherapeuten, psychologen, kinderpsychiaters,...

2. Ondersteuningsnetwerken

2.1. Plus²

2.1.1. Verhoogde zorg

2.2. Enter4

2.2.1. Talenten van de leerlingen versterken. Doelgroep: leerlingen met een motorische beperking

3. Externe begeleiders

3.1. Geestelijke gezondheid

3.1.1. Pleegzorg

3.1.1.1. Moeilijke thuissituatie bv: ouders die voor een bepaalde tijd niet voor hun kind kunnen zorgen

3.1.1.2. Doelgroep: kinderen en jongeren (0-18jaar) en volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek

3.1.2. CAW

3.1.2.1. Centrum Algemeen Welzijnswerk

3.1.2.1.1. Ontmoeting

3.1.2.1.2. Informatie en advies

3.1.2.1.3. Begeleieding

3.1.2.1.4. Opvang

3.1.2.1.5. Crisishulp

3.1.2.1.6. Preventie

3.1.3. Spoor 56

3.1.3.1. Doelgroep: kind(eren) tussen de 0-18 jaar en ouders

3.1.3.2. Problematiek: opvoedingsproblemen

3.1.3.3. Hulpverlening: context begeleiding --> komt aan huis

3.1.4. CGW

3.1.4.1. Cognitief gedragstherapeutisch werker

4. Gemeente Buggenhout

4.1. Huis van het kind (opvoeden en opgroeien)

4.1.1. Kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshop?...

4.1.2. Taalkabaal (kamp)

4.1.2.1. Taal- en speelkamp

4.1.2.2. Oefenkans Nederlands

4.1.2.3. Doelgroep: anderstalige kinderen (6-12 jaar)

4.2. Car

4.2.1. Centrum voor ambulante revalidatie

4.2.2. Doelgroep: kinderen/ volwassenen met ADHD, taal- en spraakstoornissen, Autismespectrumstoornis, verstandelijke beperking, gedrags- en emotionele processen,...

4.2.3. Problematiek: moeilijkheden in dagelijks leven

4.2.3.1. Ten gevolge van een hersenletsel of complexe ontwikkelingsstoornis

4.3. Bib

4.3.1. Taalkom

4.3.1.1. Ondersteuning: huiswerkgroep anderstaligen

4.3.1.2. Anderstaligen actief helpen en begeleiden bij het aanleren van de Nederlandse taal

4.3.2. Taalpunt

4.3.2.1. Materialen voor anderstaligen

4.3.2.1.1. Voorbeelden: taalcursussen als boeken over maatschappelijke oriëntatie, beeldwoordenboeken, films en makkelijk-lezen romans,...