Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
GGZ Door Mind Map: GGZ

1. POH-GGZ en huisarts

1.1. bij lichte tot matige psychische problemen

1.2. dichterbij huis, dus vertrouwde omgeving

1.3. ondersteuning van de huisarts

1.4. gericht op preventie

2. intramuraal

2.1. langdurig

2.2. crisisopname

2.3. zorg binnen de muren

2.4. kliniek

3. extramuraal

3.1. zorg buiten de muren

3.2. thuiszorg

4. psycholance, psycho ambulance

4.1. prikkelarm

5. basis GGZ

5.1. licht tot matige psychische problemen

5.2. verwijzing via huisarts of bedrijfsarts

5.3. eerstelijnszorg

6. specialistische GGZ

6.1. verwijzing via huisarts of bedrijfsarts

6.2. complexe en ernstige psychische aandoeningen

6.3. tweedelijns psychologische zorg

6.4. begeleiding, behandeling en opname in de zorg

7. langdurige GGZ

7.1. verwijzing van huisarts en indicatie van CIZ vereist.

7.2. langdurig (3 jaar of langer), psychisch, complexe en ernstige aandoeningen

7.3. verblijf binnen en buiten instelling

8. semimurale zorg

8.1. tussenvorm van zorg, valt tussen intra en extra muraal in.

8.2. hierbij kan de zorgvrager niet zelfstandig wonen, maar wel met lichte begeleiding.

9. transmurale zorg

9.1. ketenzorg

9.2. dynamische vorm van zorg, betekend verschillende disciplines betrokken