Wat is gedrag

gedrag bas 1 vmbo t

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Wat is gedrag Door Mind Map: Wat is gedrag

1. Basis

1.1. gedrag

1.1.1. alles wat een mens of dier doet

1.1.2. vb

1.1.2.1. ....................................

1.1.2.2. ....................................

1.1.2.3. .....................................

1.2. prikkel

1.2.1. ............................................................

1.3. respons

1.3.1. ...........................................................

1.4. handelingen

1.4.1. acties die je doet zodat gedrag ontstaat

2. studie van gedrag

2.1. ethologie

2.2. observeren afzonderlijke gedragingen

2.2.1. werkelijke gebeurt

2.2.1.1. .................................

2.2.1.2. .................................

2.2.2. beschrijving handelingen dier

2.2.2.1. ...........................................

2.2.3. lijst opeenvolgende handelingen

2.2.3.1. .......................................

2.2.3.1.1. hoe vaak

2.2.3.1.2. hoelang

2.2.3.1.3. volgorde

3. gedragketens

3.1. vaste volgorde serie handelingen

3.2. vb

3.2.1. .............................

3.2.2. ................................