LIJN IN MENTORAAT

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
LIJN IN MENTORAAT Door Mind Map: LIJN IN MENTORAAT

1. klas 4

1.1. INITIATIEF

1.1.1. valkuilen benoemen, plannen maken

1.1.2. hulpvraag stellen

1.1.3. studievaardigheden, leerstijlen

1.1.4. plaats in de groep

1.1.4.1. sociaal weerbaar

1.1.5. plaats in de maatschappij

1.1.6. thema's in mentoruur

1.1.6.1. plannen

1.1.6.2. doelen stellen

1.1.6.2.1. plannen maken

1.1.6.3. randvoorwaarden

1.1.6.3.1. werkomgeving

1.1.6.3.2. voeding

1.1.6.3.3. slapen

1.1.6.3.4. energie

1.1.6.4. mindmappen

1.1.6.5. geheugentechnieken

1.1.6.6. leerstijl en wat betekent dat

1.1.6.6.1. meervoudige intelligenties

1.1.6.7. lessen benutten

1.1.6.8. motivatie

1.1.6.9. discipline

1.1.6.10. concentratie

1.1.6.11. werksfeer

1.1.6.12. groepsvorming

1.1.6.13. juridisch loket, 16 jaar en dan?

1.1.6.14. LOB: welke opleidingen zijn interessant en welke passen (4H)

1.1.6.14.1. LOB: welke beroepen zijn interessant en wat houden ze in (4V)

1.1.6.15. A4H4

1.1.6.15.1. motivatie / discipline

1.1.6.15.2. plannen

1.1.6.15.3. talen

1.1.6.15.4. AEL / LOB

1.1.6.15.5. reflectie

1.2. REFLECTIE: alle stappen van reflecteren laten zetten en regelmatig terug laten komen, cirkel komt voor het eerst compleet aan de orde

1.2.1. patroon herkennen in gedrag

1.2.2. inzicht krijgen in eigen beweegredenen, waarom

1.2.3. nadenken over de kern: wat was belangrijk, moeilijk of ging goed

1.2.4. welke alternatieven zijn er voor zwakke kanten

2. klas 5

2.1. EFFECTIVITEIT

2.1.1. effectief leren

2.1.2. bijsturen

2.1.3. communiceren

2.1.4. verantwoordelijkheid voor leren

2.1.5. 5H

2.1.5.1. verantwoordelijkheid voor de toekomst

2.1.5.2. thema's mentoruur

2.1.5.2.1. model leren

2.1.6. 5V

2.1.6.1. thema's mentoruur

2.1.6.1.1. visie op jezelf

2.1.6.1.2. eigen grenzen verkennen

2.1.6.1.3. relfecteren

2.1.6.1.4. hersenen leren

2.1.6.1.5. toetsstress

2.1.6.1.6. informatie uit teksten halen

2.1.6.1.7. schematiseren

2.2. REFLECTIE: op zowel positieve en negatieve ervaringen; leren kijken naar essentie

2.2.1. waar gaat het om bij het leren, wat is de aanpak

2.2.2. wat is dus de ontdekking, positief of negatief, hoe effectief is die aanpak

2.2.3. wat zijn alternatieven bij een negatieve ontdekking, wat houd je vast bij een positieve ontdekking

2.2.4. bij vwo: reflecteren als onderzoekende houding

2.2.4.1. voor en nadelen van alternatieven

3. klas 6

3.1. ZELFSTURING

3.1.1. verantwoordelijkheid voor de toekomst

3.1.1.1. klaar voor de overstap naar vervolg onderwijs

3.1.2. resultaatgericht

3.1.3. communicatie

3.1.3.1. samenwerken

3.1.3.1.1. medeleerlingen

3.1.3.1.2. docenten

3.1.3.1.3. mentor

3.1.4. thema's mentoruur

3.1.4.1. vervolgstudie

3.1.4.2. op kamers gaan

3.1.4.3. geldzaken voor studenten

3.1.4.4. 18 jaar, wat betekent dat?

3.1.4.5. motivatie

3.1.4.6. zelfsturing en reflectie

3.1.4.6.1. examenvrees

3.1.4.6.2. discipline

3.1.4.7. samen werken, communiceren, duidelijke afspraken maken en je eraan houden

3.1.4.8. geheugen en concentratie?

3.1.4.9. samenvatten?

3.1.4.10. snellezen

3.1.4.11. informatievaardigheden?

3.1.4.12. afscheid nemen

3.1.4.13. examenvoorbereiding hoe pak je dat aan?

3.1.5. A6V2

3.1.5.1. houden aan planning

3.1.5.1.1. beginnen met huiswerk

3.1.5.2. rustige werksfeer

3.1.5.2.1. concentratie

3.1.5.3. examenvoorbereiding

3.1.5.4. zelfstandig werken

3.1.5.5. toekomst / LOB

3.2. REFLECTIE: eerste eigen reflectie, daarna ook beeld vergelijken met anderen

3.2.1. waar gaat het om bij het leren, wat is de aanpak

3.2.2. consequenties van gedrag (en leeraanpak) vast stellen, ook richting vervolgonderwijs

3.2.3. alternatieven voor gemaakte keuzes onderzoeken

3.2.4. voor- en nadelen van alternatieven onderzoeken

3.2.5. wat is het beeld van anderen over: de aanpak, de consequenties daarvan en mogelijke alternatieven

3.2.6. keuze maken uit de mogelijkheden voor de aanpak (aanpak behouden of een alternatief kiezen)

4. opdracht

4.1. bekijk het formulier met jouw jaarlaag

4.2. welke aandachtspunten krijgen prioriteit?

4.3. bespreek hoe leerlingen de aandachtspunten kunnen verwerken op het formulier

4.4. maak een plan hoe je met jouw klas en het reflectie formulier gaat werken

4.4.1. papier of digitaal

4.4.2. aanvulling / handtekening ouders

4.4.3. wanneer verwacht je welke stap van de leerlingen

5. REFLECTIE: verband leggen tussen eigen gedrag en leerproces, ervaren dat ze zelf invloed hebben op leerproces

5.1. beschrijven van het tot stand komen van de resultaten

5.2. nadenken over eigen handelen, (hierbij passen de daltoncompetenties)

5.3. ontdekken dat leren een proces is dat begint bij les 1 en niet vlak voor de toets

6. klas 1

6.1. LEERTAAKGERICHTHEID

6.1.1. wat zijn de verwachtingen

6.1.1.1. van school

6.1.1.2. van leerlingen

6.1.1.3. van ouders

6.1.2. activiteiten

6.1.2.1. plannen

6.1.2.2. huiswerk

6.1.2.3. organisatie

6.1.3. gedrag

6.1.3.1. inzet

6.1.3.2. zelfstandigheid

6.1.4. rol in de klas

6.1.4.1. plek vinden in een nieuwe klas

6.1.4.2. omgaan met elkaar

6.1.4.3. conflicten oplossen

6.1.4.4. samen werken

6.2. REFLECTIE: concreet beschrijven van ervaringen (terugblik)

6.2.1. selecteren van betekenisvolle situaties

6.2.1.1. wat was belangrijk?

6.2.2. concreet beschrijven van de situatie en het gevolg

6.2.3. wat is er bij resultaten toe te schrijven aan: inzet, geluk of aanleg?

7. klas 2

7.1. LEREN

7.1.1. verantwoordelijkheid nemen

7.1.1.1. daltonvaardigheden

7.1.1.2. keuzes maken

7.1.1.3. groepsproces, rol in de klas

7.1.2. studievaardigheden

7.1.3. werkaanpak

8. klas 3

8.1. POSITIE

8.1.1. wat kan ik

8.1.1.1. vaardigheden

8.1.1.2. wat laat ik zien

8.1.2. wat wil ik

8.1.2.1. toekomst

8.1.3. wie ben ik

8.1.3.1. ik en de groep

8.1.4. wat doe ik

8.1.4.1. verantwoordelijkheid

8.2. REFLECTIE: verband leggen tussen gebeurtenis, vaardigheden en effect op resultaten

8.2.1. ontdekken van effecten van eigen handelen

8.2.2. consequenties vast stellen van eigen gedrag

8.2.3. ontdekken van eigen sterke en zwakke punten

9. REFLECTIE

9.1. DOELEN

9.1.1. onderbouwing zelfadvies

9.1.2. helikopterview m.b.t. leerproces

9.1.2.1. vakreflecties

9.1.3. leren reflecteren

9.1.3.1. reflecteren als tool bij zelf vorm geven van leerproces

9.2. REFLECTIECIRKEL

9.2.1. handelen / ervaring opdoen

9.2.2. terugblikken

9.2.2.1. Formulier: ervaren en terugkijken

9.2.3. formuleren van essentiële aspecten

9.2.3.1. Formulier: conclusie

9.2.4. alternatieven ontwikkelen en daaruit kiezen

9.2.4.1. Formulier: plan

9.2.5. uitproberen