Woningcorporatie Bazalt wonen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Woningcorporatie Bazalt wonen Door Mind Map: Woningcorporatie Bazalt wonen

1. Juridisch

1.1. regels voor woningcorporaties

1.1.1. zorgen voor betaalbare huurwoningen

1.1.2. passende toewijzing huurwoningen

1.1.3. Strenge regels voor commerciële projecten woningcorporaties

1.1.4. Meer invloed gemeenten en huurders op woningcorporaties

1.1.5. Onafhankelijk toezicht

1.1.6. Geschiktheidstoets voor bestuurders

1.1.7. Nevenfuncties bestuurders

1.1.8. Voordracht toezichthouders door huurders

1.1.9. Huurdersraadpleging

1.1.10. Instemmingsrecht huurders bij fusies

1.1.11. Staatssteun voor woningcorporaties

2. Rol van Aedes

2.1. Branchevereniging van woningcorporaties in Nederland

2.2. 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen

2.3. Zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die het minder breed hebben

2.4. 266 woningcorporaties zijn lid van Aedes

2.5. Wat doet Aedes?

2.5.1. Behartigen van belangen

2.5.1.1. beste voorwaarden scheppen

2.5.1.2. samenwerking met overheden, politieke partijen en belangenorganisaties

2.5.1.3. kantoor in Brussel

2.5.1.4. onderhandeling om tot CAO te komen

2.5.2. ondersteunen van leden bij uitvoeren van taken

2.5.2.1. verbetering van bedrijfsvoering

2.5.2.2. innovatie en ontwikkeling

2.5.2.3. Aedes-benchmark

2.5.3. biedt een platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting

2.5.3.1. netwerk en denktank

2.5.3.2. ideeën uitwisselen en visies ontwikkelen

2.5.3.3. onderzoek en producten die doelstellingen ondersteunen

3. invloed van politiek

4. doelgroepen

4.1. Geen makkelijk leven

4.2. Kwetsbare huurders

4.3. Extra aandacht voor urgente huurders

4.3.1. mensen met verblijfsvergunning

4.3.2. mensen met een zorgvraag

4.3.3. herstructureringsurgenten

5. Over

5.1. 7.000 woningen

5.2. 16 kernen

5.3. Zaltbommel en Atlena

5.4. Saba en Sint Eustatius in Caribisch Nederland

6. Missie

6.1. een thuis beleven met Bazalt Wonen

7. Visie

7.1. krachtige, solide en prominente woningcorporatie én maatschappelijke ondernemer

7.2. stevig fundament

7.3. dichtbij, betrouwbaar en aanspreekbaar