Strategic Management

mindmap onderzoek

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Strategic Management Door Mind Map: Strategic Management

1. Marketing

1.1. Verkoop van producten en diensten

1.2. Reclames

2. Innovatie

2.1. Marginale, Incrementele innovaties

2.1.1. Portable pc, Tablet-pc

2.1.1.1. Plasma-, Icd-, Ied-televisies

2.2. Radicale, Basis innovaties

2.2.1. Personal computing (pc)

2.2.1.1. Solid state televisieschermen

3. Bedrijfsmodellen

3.1. Toegepaste bedrijfsmodellen

3.1.1. Goedkope luchtvaartmaatschappij

3.1.2. Multi-level marketing

3.1.3. Veiling

4. Risicomanagement

4.1. Proces van risicomanagement

4.2. 1.Doelstelling vaststellen

4.3. 2. Risico's identificeren

4.4. 3. Gevolgen inschatten

4.5. 4. Risico's beoordelen

4.6. 5.Risico's beheren

4.7. 6. Monitoring

5. Verschillende analyses

5.1. Sterkte-zwakte analyse

5.1.1. SWOT-analyse

5.1.1.1. Strengths

5.1.1.2. Weaknesses

5.1.1.3. Opportunities

5.1.1.4. Threats

5.1.2. Verschillende stappen:

5.1.2.1. 1. Sterke en zwakke punten

5.1.2.2. 2. Kansen en bedreigegn

5.1.2.3. 3. Confrontatiematrix

5.1.2.4. 4. Kwesties

5.1.2.5. 5. Strategieën

5.2. Interne en externe analyse

5.2.1. Interne analyse

5.2.1.1. Vergelijken met directe concurrenten

5.2.2. Externe analyse

5.2.2.1. Verschillende stappen

5.2.2.1.1. Markt- en klantonderzoek

5.2.2.1.2. Concurrentieonderzoek

5.3. STEP-analyse

5.3.1. Sociale factoren (betrokkenen)

5.3.2. Technologische factoren (onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten)

5.3.3. Economische factoren (economische groei, rente)

5.3.4. Politieke factoren (beleid en politiek)

5.4. Michael Porters vijfkrachtenmodel

5.4.1. 1. De macht van leveranciers

5.4.2. 2. De macht van afnemers

5.4.3. 3.De mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn

5.4.4. 4.De dreiging van nieuwe toetreders tot de markt

5.4.5. 5.De interne concurrentie van spelers op de markt

5.5. Portfolio-analysemodellen

5.5.1. BCG-matrix

5.5.2. GE/McKinsey matrix

6. Effectief en effeciënt

6.1. Effectief

6.1.1. Doeltreffend

6.1.1.1. Effect gemeten van een bepaalde doelstelling

6.2. Efficiënt

6.2.1. Doelmatigheid

6.2.1.1. Slim werken

6.2.1.1.1. Prioriteiten stellen