De student aan zet

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
De student aan zet Door Mind Map: De student aan zet

1. Student

1.1. KWALITATIEF

1.1.1. Zelf initiatief moeten nemen om het leermateriaal te kopen / huren

1.2. KWANTITATIEF

1.2.1. Zelf kunnen regelen op de voor mij goedkoopste manier

1.2.2. Schaalvoordelen bij inkoop via de onderwijsinstelling vallen weg

2. Onderwijsinstelling Docent

2.1. KWALITATIEF

2.1.1. Instelling kan zich richten op haar kerntaken

2.1.2. Of studenten het materiaal bij de start van de opleiding in orde hebben is niet zeker

2.2. KWANTITATIEF

2.2.1. Lagere organisatiekosten

3. Intermediair

3.1. KWALITATIEF

3.1.1. De klant (= de student) moet zelf initiatief nemen om het leermateriaal te komen kopen / huren

3.2. KWANTITATIEF

3.2.1. Toename van concurrentie van andere spelers op de distributiemarkt (Bol.com e.d.)

4. Aanbieder Uitgever

4.1. KWALITATIEF

4.1.1. Geen verandering t.o.v. de bestaande situatie

4.2. KWANTITATIEF

4.2.1. Direct leveren aan de student zonder tussenhandel

5. ICT- leverancier

5.1. KWALITATIEF

5.1.1. Geen verandering t.o.v. de bestaande situatie

5.2. KWANTITATIEF

5.2.1. Nieuwe dienstverlening aanbieden (webshops e.d.)

6. Landelijke voorzieningen

6.1. KWALITATIEF

6.1.1. Grotere vraag naar standaarden

6.1.2. Grotere vraag naar gemeenschappelijke ketenvoorzieningen

6.2. KWANTITATIEF

6.2.1. Hogere kosten standaardisatieprocessen

6.2.2. Hogere kosten gemeenschappelijke ketenvoorzieningen