Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Opleider Door Mind Map: Opleider

1. Tuckman

1.1. Forming Storming Norming Performing Adjourning

2. Maslow

2.1. zelfontplooiing waardering sociale acceptatie zekerheid fysiologische behoeften

3. Kolb

3.1. Doener Denker Dromer Beslisser

4. Hoofdgroepen didactische werkvormen

4.1. Voordrachtsvormen Gespreksvormen Opdrachtvormen Samenwerkend leren opdrachtvormen

5. 4 basiswerkvormen samenwerkend leren

5.1. CID DDU 3 stappen interview Exper methode

6. Methodieken vormen

6.1. Vorming door stimuleren zelfreflectie Vorming door de vormer Vorming door de groep Vorming door de context

7. SLII

7.1. Lage competentie, hoge inzet ( Veel sturing, weinig ondersteuning) Matige competentie, zwakke inzet (veel sturing, veel ondersteuning) Hoge competentie, wisselende inzet (weinig sturing, veel ondersteuning) Hoge competentie, hoge inzet( weinig sturing, weinig ondersteuning)