inventarisatie OER (Digitaal) Toetsen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
inventarisatie OER (Digitaal) Toetsen Door Mind Map: inventarisatie OER (Digitaal) Toetsen

1. Ontwerpen

1.1. Introductie

1.1.1. Scope

1.1.1.1. schriftelijke vraag-antwoord toetsen

1.1.2. toetscyclus

1.1.3. Kwaliteit van toetsen

1.1.3.1. Validiteit

1.1.3.2. Transparantie

1.1.3.3. Betrouwbaarheid

1.1.3.4. Objectiviteit

1.2. basisstappen

1.2.1. Relatie eindcompetenties - leerdoelen

1.2.2. Aansluiting leerdoel - toetsontwerp

1.2.2.1. validiteit

1.2.3. toetsmatrijs

1.2.3.1. validiteit

1.2.3.2. betrouwbaarheid

1.2.4. Cesuur

1.2.5. Formatief / Summatief

1.3. Digitaal of niet?

1.3.1. wat is digitaal toetsen?

1.3.2. voordelen digitaal toetsen

1.3.3. Werkwijze module dig toetsen

1.3.4. Digitaal toetsen: middel of doel?

2. Construeren items

2.1. vragen formuleren

2.1.1. Checklist voor goede toetsvraag

2.1.2. Antwoordmodel

2.1.2.1. modelantwoord

2.1.2.2. sleutels

2.1.3. feedback formuleren

2.1.4. welke (automatisch na te kijken) vraagtypes zijn mogelijk bij digitaal toetsen.

2.2. Itembank inrichten

2.2.1. metadateren van vragen

3. Samenstellen toets

3.1. toetsversies

3.1.1. Randomisatie mogelijkheden bij digitaal toetsen

3.2. lay-out

3.2.1. leesbaarheid van lettertypes op beeldscherm

3.2.2. leesbaarheid illustraties

3.2.3. dyslectici

3.3. Lengte van de toets (hoeveel toetsvragen)

3.4. Duur van de toets (hoeveel tijd)

4. Afnemen toets

4.1. Beveiliging / fraudepreventie

4.2. Surveillance, incl instructie surveillanten

4.3. tentamenzaal

5. Analyseren, Evalueren en Archiveren

5.1. Rapporteren: bijv aan TC en ExCie

5.2. Statistische analyses

5.3. verbeteringen implementeren