Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Filosofie Door Mind Map: Filosofie

1. systeemdenken

1.1. inleiding

1.2. systeemtheorie

1.3. definitie van het begrip

1.4. het kader en context als kernbegrippen

1.5. de belangrijkste uitgangspunten van de systeemtheorie

1.5.1. het geheel is meer dan de som van de delen

1.5.2. het systeem bepaalt in welke belanrgijke mate het gedrag van de individuen

1.5.3. het systeem probeert zich op allerlei manieren aan te passen aan zijn omgeving omdat het wil overleven

1.5.4. het systeem heeft de eigenschap zichzelf te handhaven en te blijven voortbestaan wanneer het eigenlijk geen echt van bestaan meer heeft

1.6. kenmerken van open systemen

1.6.1. niveaus waarop systemen en delen geformuleerd kunnen worden

1.6.2. tijdselement

1.6.3. totaliteit of systeemsamenhang

1.6.4. niet-optelbaarheid

1.6.5. subsysteem

1.6.6. coalitie

1.6.7. lenigheid van het systeem

1.6.8. systeemomgeving

1.7. methode om gezinssystemen voor te stellen: het genogram

1.8. methode om de omgeving van het systeem voor de stellen: het ecogram

2. contextuele hulpverlening

2.1. inleiding

2.2. begrippenkader van de contextuele benadering en interventiemethodiek

2.2.1. het contextuele perspectief: de vijf dimensies

2.2.1.1. 1. dimensie van de feiten

2.2.1.2. 2. dimensie van de psychologie

2.2.1.3. 3. dimensie van de interactie

2.2.1.4. 4. dimensie van de relationele ethiek

2.2.1.5. 5. dimensie van de deontologie (= zijnsleer)

2.2.2. het begrip: loyaliteit

2.2.2.1. inleiding

2.2.2.2. existentiële en verworven loyaliteit

2.2.2.3. verticale en horizontale loyaliteit

2.2.2.4. onzichtbare loyaliteit

2.2.2.5. gespleten loyaliteit

2.2.2.6. overlokaal zijn

2.2.3. Rechtvaardigheid en betrouwbaarheid in de balans van geven en nemen

2.2.3.1. balans geven en nemen

2.2.3.2. passend geven

2.2.3.3. niet passend geven

2.2.3.3.1. het kind als ouder

2.2.3.3.2. het kind als ouder van de ouder

2.2.3.3.3. het kind als partner

2.2.3.3.4. het perfecte kind

2.2.3.3.5. het zwarte schaap

2.2.3.3.6. de zondebok

2.2.3.3.7. het kind dat kind moet blijven

2.2.3.4. opbouwen van destructief gerechtigheid zijn: een onbetrouwbare wereld

2.2.3.5. Legaat en delegaat

2.2.3.5.1. Erfelijke aanleg

2.2.3.5.2. Sociale omgevingsfactoren

2.2.3.5.3. Gewoonten en gebruiken

2.2.3.5.4. Normen en waarden

2.2.4. De hulpverlening

2.2.4.1. Erkenning

2.2.4.2. Meerzijdige partijdigheid als basishouding

2.2.4.3. Zoeken naar hulpbronnen: waar vinden we de resterende betrouwbaarheid?

2.2.4.4. Het proces van ontschuldiging

2.2.4.5. Timing: moratorium en verwachting van actie

2.2.4.6. Verbindend werken

2.3. Een aantal specifieke situaties

2.3.1. Enig kind

2.3.2. Tweelingen

2.3.3. Adoptie

2.3.4. Kind met een handicap

2.3.5. Schoonfamilie

2.3.6. Overlijden kind

2.3.7. overlijden gezinslid

2.3.8. insect

2.3.9. uithuisplaatsing

2.3.10. echtscheiding

2.3.11. het samengesteld gezin

2.3.12. Terminale ziekte

2.3.13. manteldochters en mantelzonen