Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit Door Mind Map: Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit

1. Interne Analyse

1.1. Structuur

1.1.1. 7 locaties

1.1.2. Uitvoerende kern staat centraal

1.1.2.1. Afdelingen

1.1.2.1.1. Zorg

1.1.2.1.2. Gastvrijheid

1.1.2.1.3. Ondersteuning

1.2. Staff (Personeel)

1.2.1. +- 1.000 medewerkers

1.2.2. Veel vrouwelijke medewerkers

1.2.3. Veel verschillende functies

1.2.4. Veel laaggeschoold

1.2.5. CAO VVT

1.3. Strategie

1.3.1. Missie

1.3.1.1. Goed leven

1.3.2. Doelstellingen

1.3.2.1. Het behouden of verbeteren van de kwaliteit van het leven van de bewoners

1.4. Shared Values (Cultuur)

1.4.1. Informele sfeer

1.4.2. Lijnen worden kort gehouden

1.4.3. Democratische organisatie

1.5. Stijl van leidinggeven

1.5.1. LEEG

2. Externe analyse

2.1. Demografisch

2.1.1. Vergrijzing zorgt voor drukte in de zorg

2.2. Economisch

2.2.1. Erg afhankelijk van de politieke bewegingen

2.3. Politiek juridisch

2.3.1. Kwaliteit zorg wordt ook bepaald door de overheid

2.4. Sociaal cultureel

2.4.1. Zorgvraag wordt moeilijker

2.4.2. ouderen blijven langer thuis wonen

2.4.3. Hoeveel behoefte aan vitaliteit

2.4.3.1. LEEG

2.4.4. Stijgt het opleidingsniveau?

2.4.4.1. LEEG

2.4.5. Concurrentie (steeds meer n.d.d. overheid gefinancierde zorginstellingen)

2.4.5.1. LEEG

3. Aanleiding

3.1. Door enorme krapte op de arbeidsmarkt en groeiende zorgvraag wil VanNeynsel graag haar medewerkers zo lang mogelijk behouden.

3.2. Er is een beleid geschreven. En nu willen ze hier actie op ondernemen. Ze hebben behoefte aan een proactieve DI&V aanpak.

4. Intended: Afdeling P&O vindt dat het tijd wordt voor het aanpakken van de DI&V

4.1. Actual: Er is al een beleid gebschreven omtrent DI&V

4.1.1. Perceived: Wat zijn de huidige bewegingen omtrent DI&V?

4.1.1.1. Cijfers verzuim

4.1.1.1.1. LEEG

4.1.1.2. huidige bezetting? Hoeveel FTE mist er?

4.1.1.2.1. LEEG

4.1.1.3. Hoe lang duurt het voordat een functieprofiel wordt gevuld?

4.1.1.3.1. LEEG

4.1.1.4. Hoe vitaal zijn de medewerkers?

4.1.1.4.1. LEEG

5. Verantwoording/ Stakeholders

5.1. Intern

5.1.1. Afdeling P&O

5.1.2. Directie

5.1.3. Medewerkers

5.1.4. OR

5.2. Extern

5.2.1. LEEG

6. Doel: