Supply Chain Management

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Supply Chain Management Door Mind Map: Supply Chain Management

1. Noodzaak

1.1. Consumenten veeleisender

1.1.1. Sneller

1.1.2. Beter geïnformeerd

2. Essentie

2.1. bedrijfsoverstijgend

2.2. upstream en downstream

2.3. vrijwilligheid

2.4. meer dan logistiek

2.5. waardencreatie en kostenreductie

2.6. prestatie van het geheel

2.7. pie-growing

3. Voorwaarden

3.1. Interne integratie

3.2. ketenpartners moeten elkaar vertrouwen

3.3. klantgericht gedacht worden

3.4. ICT-mogelijkheden benut worden

3.5. afspraken over prestatiemeting

4. Winst door samenwerking

4.1. Waarde

4.1.1. belang dat eindconsument aan iets hecht

4.2. Verspilling

4.2.1. Onnodig transport

4.2.2. Overbodige voorraden

4.2.3. Overbodige activiteiten

4.2.4. Onnodige fouten en controles