Duurzame inzetbaarheid

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Duurzame inzetbaarheid Door Mind Map: Duurzame inzetbaarheid

1. Breed gedragen vraag

1.1. Hoe kan de duurzame inzetbaarheid van de Chauffeurs en Beladers binnen Van Kaathoven geoptimaliseerd worden zodanig dat zij langer door kunnen werken?

1.2. Carrièreverloop en vervroegd pensioen.

2. Doel

2.1. Het doel van het project is om een advies op te leveren waarin de nadruk ligt op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van Chauffeurs en Beladers binnen Van Kaathoven en dit advies (deels) te implementeren.

2.2. Carrièreverloop en vervroegd pensioen.

3. Aanleiding

3.1. Het fysiek werk dat de Chauffeurs en Beladers uitvoeren staat onder druk door de vergrijzende samenleving, de oplopende pensioenleeftijd en de krapte op de arbeidsmarkt. Primair proces wordt in gevaar gebracht, er is weinig jonge aanwas en het werk wordt lastiger voor de ouderen.

4. Stakeholders

4.1. Directielid Van Kaathoven

4.2. Operations Manager

4.2.1. Belang om trouwe medewerkers hulp te bieden en te binden aan de organisatie.

4.3. Planners

4.3.1. Werk kunnen plannen en daarbij uitval van medewerkers te beperken.

4.4. Chauffeurs en Beladers

4.4.1. Hun toekomst op zowel persoonlijk als professioneel gebied wordt in gevaar gebracht als er niks veranderd.

4.5. HR

4.5.1. Het binden van personeel, beperken van verzuim en het creëren van een vitale omgeving.

5. Veranderingen en veranderstrategie

5.1. Vitaliteitsacties, fruit op het werk

5.1.1. Verandering is moeilijk en velen hebben stimulans nodig van onder andere de planners en HR. Moeilijk om mee te doen aan iets onbekends.

5.2. Rationele / planmatige strategie

5.2.1. Plannen worden geïnitieerd en gestuurd door het management.

6. Duurzaam Fysiek Werk

6.1. Werkvermogen, employability en vitaliteit.

7. Organisatie

7.1. Ortessa met dochterbedrijf Van Kaathoven

7.2. Focus op Chauffeurs en Beladers (126)

7.2.1. Zelfstandig werk met vrijheid