Gesprekshoudingen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Gesprekshoudingen Door Mind Map: Gesprekshoudingen

1. Eclectisch/Integratieve

1.1. Geen universele manier van werken

1.2. Geen enkele theorie die alles kan verklaren

1.3. Gebruikt alle theorien en gereedschappen

2. Directief/probleemverkennend

2.1. Actieve rol in het gesprek

2.2. Verkennen problemen om tot advies te komen

2.3. Handelingsgerichte houding

3. Client-centered

3.1. De client is leidend

3.2. Strikt non-directief

3.3. Ontdek blokkades - hoe kan de client deze zelf oplossen

4. Counseling (Client-centered-visie)

4.1. Niet langer strikt non-directief

4.2. Aanpakken van problemen

4.3. Doen van voorstellen en geve van adviezen

5. Coaching

5.1. Stellen en behalen van doelen

5.2. Toekomst gericht

5.3. Geven van adviezen is uit den boze

6. Criteriumgericht interviewen

6.1. STARR-Methode

6.1.1. Situatie

6.1.2. Taak

6.1.3. Actie

6.1.4. Resultaat

6.1.5. Reflectie

6.2. Vorm van Coachende houding

6.3. Client beschrijft concreet wat er gedaan moet worden in de gewenste situatie

7. Motiverende gespreksvoering

7.1. Client bevindt zich in het (pre)contemplatie stadium

7.2. Ambivalentie wordt in het gesprek benadrukt

7.3. Toepasbaar wanneer het bij een client aan motivatie ontbreekt

8. Oplossingsgericht werken

8.1. Nadruk licht op wat de client wel kan

8.2. Vragen naar uitzonderingen is een belangrijke tool om te gebruiken

8.3. Vooral bruikbaar bij clienten die zich in het voorbereidingsstadium bevinden

8.4. Client is leidend

9. Cognitief uitgangspunt

9.1. Richt zich op het verband tussen denken en gedrag

9.2. In kaart brengen van problematisch gedrag d.m.v. het G-schema

9.2.1. Gebeurtenis

9.2.2. Gedachten

9.2.3. Gevoelens

9.2.4. Gedrag

9.2.5. Gevolg

9.3. Een andere techniek die helpt te achterhalen welke overtuigingen de client erop nahoudt is de ABCDE techniek

9.3.1. Activerende omstandigheden (situatie)

9.3.2. Beliefs (overtuigingen)

9.3.3. Consequenties

9.3.4. Daag uit

9.3.5. Effectieve nieuwe gedachte

10. Gedragstherapeutische invalshoek

10.1. Leerprocessen komen neer op gedragsleer en emotieleren

10.2. Functieanalyse

10.2.1. Gericht op problematisch gedrag

10.2.2. Hulpmiddel om iemand van het contemplatiestadium naar het voorbereidingsstadium te krijgen

10.2.3. Occasion setter

10.2.4. Betekenisanalyse

10.3. Betekenisanalyse

10.3.1. Gericht op problematische situaties

11. Cognitief-gedragstherapeutisch uitgangspunt

11.1. Combinatie van opsporen en uitdagen van irreele overtuigingen

11.2. KOP-model

11.2.1. Onderzoekt samenhang

11.2.2. Klachten

11.2.3. Omstandigheden

11.2.4. Persoonlijke eigenchappen of stijl

11.3. Mindfullness

11.3.1. Stress en problemen worden verklaard door de wir-war in het denken door het samensmelten van het verleden en de toekomst

11.4. Acceptance and commitment therapy

11.4.1. Acceptatie van de situatie zoals hij is

11.4.2. Commitment om te gaan doen wat waardevol is

11.4.3. Zelfbeeld is context afhankelijk

11.4.3.1. Meer dan een moeder

11.4.3.2. Meer dan de vrouw van

11.4.3.3. Meer dan ...

11.4.3.4. De identificatie met de rol is problematisch

11.4.4. Cognitieve defusie

11.4.4.1. Onderscheid tussen denker en gedachte vergeten

11.4.4.2. Niet bewust van denken en deze als de absolute waarheid nemen

12. Emotion-focused therapy

12.1. Evidence-based stroming

12.1.1. Hechtingstheorieen van Bowlby

12.2. Emoties herkennen en erkennen voor wat ze zijn

12.3. verdrongen emoties herontdekken, uiten, betekenis geven, reguleren en transformeren

12.4. Vergroten emotionele intelligentie

13. Herstelgerichte houding

13.1. Incidenten als leermomenten

13.2. Toepassen van herstelgerichte vragen

13.3. Empowerment als grondslag en uitgangspunt

13.4. Basis van Eigen Kracht-conferenties

14. Neuro-linguistic programming

14.1. Weinig onderzoek ondersteund de theoretische grondslagen

14.2. Als je niet van de antwoorden houdt, dan moet je de vragen veranderen

14.3. Mislukking bestaat niet

14.4. Alleen al aandacht kan een positief effect sorteren

14.4.1. Placebo

14.5. Herkaderen

14.5.1. De context veranderen

14.5.2. De betekenis veranderen

15. Provocatieve gespreksvoering

15.1. Bij weinig vooruitgang

15.2. Combinatie van humor, betrokkenheid en uitdagen

15.3. Ben transparant over het gebruik van deze techniek

16. Impact technique

16.1. Verrassende beelden vergeet je niet makkelijk

16.2. Voor clienten die zich willen laten zien en assertiever willen zijn

17. Verbeeldingsgerichte gespreksvoering

17.1. Spreekt het voorstellingsvermogen aan

17.2. Je leidt de client naar een imaginaire situatie

17.2.1. Levensfragmenten (toen, nu, dan)

17.3. Diagrammen

17.3.1. Genogram

17.3.2. Ecogram

17.3.3. Sociogram