PAOD 2 & PTA

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
PAOD 2 & PTA Door Mind Map: PAOD 2 & PTA

1. Zorgpad patient

1.1. Patient komt van de poli

1.2. Patient komt vanuit de spoedeisende hulp

1.3. Patient wordt op een kamer gelegd op de afdeling

1.4. Patient word gepland voor PTA, krijgt ok jasje aan, katheter en moet nuchter blijven

1.5. Patient gaat naar de angiokamer of de OK

1.6. Via een katheter in de lies of pols gaan ze naar de vernauwing en plaatsen ze een stand.

1.7. Wond wordt 15 min afgedrukt en wordt hierna opgehaald om naar de afdeling te gaan.

1.8. Op de afdeling worden de post PTA controles gedaan en enkel-armindex en eventueel zelfde dag of dag erna kleurenduplex.

1.9. Als alles goed is gaat patient dag erop naar huis.

2. Verpleegkundige interventies

2.1. Doppler

2.2. Enkel-arm index

2.3. Post PTA controles

2.3.1. Elk uur RR+P+T

2.3.2. Elk half uur wondcontrole

3. Symptomen

3.1. Claudicatio intermittens

3.2. Bij stadium 2A: Pijn in de benen na 100 meter lopen.

3.3. Bij stadium 2B: Pijn in de benen voordat iemand 100 meter gelopen heeft.

4. Incidentie/prevalentie

4.1. Incidentie:

4.1.1. 3 per 1000 Patienten per jaar

4.1.2. Incidentie kijkt naar het aantal nieuwe gevallen in een specifieke populatie van die aandoening in een bepaalde tijdsperiode.

4.2. Prevalentie:

4.2.1. 7% bij 55 jarigen

4.2.2. 56% bij 85+ers

4.2.3. Prevalentie kijkt naar het aantal gevallen

5. Behandeling

5.1. PTA

5.2. Trombolyse

5.3. TEA

5.4. Bypass

6. Oorzaak/gevolg

6.1. Atherosclerose

6.2. Diabetes Mellitus

6.3. Roken

6.4. Hypertensie

6.5. Hypercholesterolemie

6.6. Obesitas

6.7. Ongezonde leefstijl

6.8. Erfelijkheid en aanleg

7. Complicaties

7.1. Nabloeding

7.2. Hematoom

7.3. De vernauwing kan niet opengemaakt worden.

7.4. Allergische reactie op contrast

7.5. Verstoorde nierfunctie

7.6. Vals aneurysma

8. Betrokken disciplines

8.1. Chirurg

8.2. Verpleegkundig specialist

8.3. Verpleegkundige

8.4. OK-assistent

8.5. Radioloog

8.6. Fysiotherapeut

8.7. Dietiste

8.8. Geestelijke verzorger