Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
netwerkkaart Door Mind Map: netwerkkaart

1. Buurt

1.1. sporthal, wijkbibliotheek, muziekschool,...

1.2. kindercreche

1.3. buurtbewoners

1.4. naschoolse opvang

1.5. ouders

2. schoolgemeenschap

2.1. actoren op de voorgrond

2.1.1. klastitularis

2.1.2. leerkracht

2.1.2.1. collega's

2.1.2.1.1. parrallelcollega's

2.1.3. turnleerkracht

2.1.4. zorgleerkracht

2.1.4.1. zorgcoördinator

2.1.5. directie

2.2. actoren op de achtergrond

2.2.1. aanvangsbegeleider (voor beginnende lkr)

2.2.2. pedagogische begeleider

2.2.3. schoolraad

2.2.4. oudercomité

2.2.5. secretariaat

2.2.6. onderhoudsteam

3. buiten de schoolgemeenschap

3.1. onderwijs inspectie

3.2. onderwijskoepels

4. extra zorg

4.1. CLB

4.2. revalidatiecentrum

4.3. kind en gezin

4.4. ondersteuningsnetwerk