Persoonlijke PraktijkTheorie (PPT)

Plan your projects and define important tasks and actions

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Persoonlijke PraktijkTheorie (PPT) Door Mind Map: Persoonlijke  PraktijkTheorie (PPT)

1. ROC ASA

1.1. Team AKA

1.2. Deelnemer

1.3. Ouders/verzorgers

1.4. Externe hulpverlener(s)

2. Notes

3. Een PPT formuleren

3.1. een PPT: Persoonlijke PraktijkTheorie

3.2. doel: komen tot een overzicvht van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften

3.3. doel: het komen tot een overzicht van de onderwijs - en opvoedingsbehoeften

3.4. Extent

4. Timeline

4.1. verlegenheidsvraag formuleren

4.2. observeren (wk 41

4.3. interview collega/ ouder/ hulpverlener (wk 42-43)

4.4. uiterlijk 27 november inleveren (wk 48)

5. Actions

5.1. Deelnemer observeren

5.1.1. Video camera

5.2. Interview

5.2.1. afspraak maken

5.3. toestemming regelen

5.3.1. brief maken