Wat is ziek, wat is gezond?

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Wat is ziek, wat is gezond? Door Mind Map: Wat is ziek, wat is gezond?

1. Wanneer ben je echt gezond?

1.1. Gezondheid is een waarde. Gezondheid verwijst naar de afwezigheid van ziekte of afwijkingen. De definitie van de WHO is echter veel breder: ‘gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn’. Dit perspectief is gericht op de mens als geheel en ziekten kunnen het lichamelijke-, geestelijke- en sociale welzijn wel negatief beïnvloeden, maar dit hoeft niet per se zo te zijn. Dit hangt onder andere af van de mate waarin iemand in staat is met een bepaald gebrek te leven. Gezondheid in ruime zin is dus niet altijd hetzelfde als gezondheid in enge zin.

2. Wanneer ben je ziek?

2.1. Disease

2.1.1. Biomedische model: een afwijking in de structuur en/of het functioneren van het lichaam en ziekten in deze betekenis van het woord zijn universeel, onafhankelijk van het individu, de cultuur of groep waarbinnen zij optreden.

2.1.2. Sociologische betekenis: deze verwijst ook naar diagnostische begrippen die de arts gebruikt. Deze medische begrippen zijn geen afbeeldingen van storingen in het lichaam. Hoe artsen bepaalde ziekten zien, is afhankelijk van de medische begrippen die zij tot hun beschikking hebben. Medische begrippen worden door mensen gemaakt en gebruikt, ze worden ‘sociaal geconstrueerd’.

2.2. Illness

2.2.1. Hoe ervaart iemand zijn/haar ziekte. Het kan zijn dat diseases lange tijd onopgemerkt blijven door het uitblijven van illness.

3. Werking diagnostiek

3.1. Wat zijn factoren voor het zoeken naar medische hulp? --> zelfdiagnostiek

3.1.1. het optreden van een interpersoonlijke crisis

3.1.2. overeenkomsten met sociale of persoonlijke relaties (met een ziekte)

3.1.3. sanctionering: een andere persoon heeft geadviseerd of aangedrongen, een dokter te bezoeken

3.1.4. waargenomen overeenkomsten met lichamelijke activiteit

3.1.5. temporalizing symptomatology: "ik ga pas naar de dokter als ... zich voordoet"