Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Franciscus Leerplein Door Mind Map: Franciscus Leerplein

1. Dagverpleging [S-Dag]

2. Specifieke leerlijn [S]

2.1. 3A/B [S-3ABC]

2.1.1. Ergocoaching/Til en transfer 3ABC [S-3ABC-003]

2.1.2. Inwerkprogramma 3ABC [S-3ABC-001]

2.1.3. Klinische Lessen 3ABC [S-3ABC-008]

2.1.4. Klinische Lessen 3C [S-3ABC-004]

2.1.5. Maagdarm OK 3AB [S-3ABC-010]

2.1.6. Mamareader 3AB [S-3ABC-007]

2.1.7. Materialen 3ABC [S-3ABC-005]

2.1.8. Medicijnopdracht 3ABC [S-3ABC-009]

2.1.9. Reader Urologie 3AB [S-3ABC-002]

2.1.10. Sepsis 3AB [S-3ABC-006]

2.1.11. Vaatchirurgie 3AB [S-3ABC-011]

2.1.12. Ziektebeeldenopdracht 3AB [S-3ABC-012]

2.2. Radiologie [S-Rad]

2.3. 6A [S-6A]

2.4. CCU [S-CCU]

2.5. IC [S-IC]

2.5.1. CVVH [S-IC-001]

2.5.2. Milde Hypothermie (TMH) [S-IC-002]

2.5.3. Buikverpleging (BUBP) [S-IC-003]

2.6. IC / CCU [S-ICC]

2.6.1. Medisch rekenen (afdelingsgebonden) [S-ICC-001]

2.6.2. Training Algemene Cardiologie (TCA) [S-ICC-002]

2.6.3. Training Ritme en geleiding (TRG) [S-ICC-003]

2.6.4. Training ECG interpretatie (ECG) [S-ICC-004]

2.6.5. Training Thorax drainage (TTD) [S-ICC-005]

2.6.6. Training Nierfunctiestoornissen [S-ICC-006]

2.6.7. Training ZuurBase (ZBS) [S-ICC-007]

2.6.8. X-Thorax (IXT) [S-ICC-008]

2.6.9. Hemodynamiek [S-ICC-009]

2.6.10. Non invasieve beademing (NPPV) [S-ICC-010]

2.6.11. Ademhalingsfysiologie [S-ICC-011]

2.7. Neurologie [S-Neu]

2.7.1. Anatomie Zenuwstelsel [S-Neu-001]

2.8. Apotheek [S-Apo]

2.8.1. VTGM [S-Apo-001]

2.8.2. Opleiding Pharmacy Practitoner [S-Apo-002]

2.9. Dialyse [S-Dia]

2.9.1. Peritoneaal Dialyse [S-Dia-001]

2.9.2. Instructie Diamant [S-Dia-002]

2.10. Facilitaire zaken [S-Fac]

2.11. Fysiotherapie [S-Fys]

2.12. Kinderafdeling [S-KA]

2.12.1. Kinderaantekening [S-KA-001]

2.12.2. Refereeravond kinderafdeling [S-KA-002]

2.13. Laboratoria [S-Lab]

2.14. Longafdeling [S-Lng]

2.15. Medisch Technisch [S-MT]

2.16. OK [S-OK]

2.16.1. Medisch Rekenen voor de OK [S-OK-001]

2.16.2. Stralingshygiene {S-OK-002]

2.16.3. Instructie gebruik apparatuur OK [S-OK-003]

2.16.4. Instructie instrumentarium [S-OK-004]

2.16.5. Instructie leerling begeleiding OK [S-OK-005]

2.16.6. Instructie ingrepen/operatieverloop/anatomie [S-OK-006]

2.16.7. PDMS Anesthesie [S-OK-007]

2.16.8. Brand op de OK [S-OK-008]

2.16.9. Klinische lessen OK [S-OK-010]

2.16.10. Operatie instructies [S-OK-011]

2.16.11. Infectiepreventie op de OK [S-OK-009]

2.17. Verloskunde [S-Vlk]

2.17.1. Medisch Rekenen voor Verloskunde [S-Vlk-001]

2.17.2. CTG Scholing [S-Vlk-002]

2.17.3. Instructie MOET (Acute Verloskundige Situaties) [S-Vlk-003]

2.17.4. Instructie Electronisch Verloskundig Dossier (EVD) [S-Vlk-004]

2.17.5. Instructie OB-trace [S-Vlk-005]

2.18. Afdeling Interne [S-Int]

2.18.1. Nefrologie [S-INT-003]

2.18.2. Algemene interne bijscholing [S-INT-002]

2.18.3. MDL [S-INT-001]

2.18.4. Refereeravond interne [S-INT-004]

2.19. Kellebeek [S-Kel]

2.19.1. Protocollen FZR [S-Kel-001]

2.20. Polikliniek [S-poli]

3. Zorgboog [P5]

3.1. Bedrijfshulpverlening [P5-BHV]

3.1.1. Eerste hulp [P5-BHV-001]

3.1.2. Communicvatie, Brand & Ontruiming [P5-BHV-002]

3.2. Hygiëne [P5-HYG]

3.2.1. Persoonlijke hygiëne [P5-HYG-001]

3.3. Voorbehouden en risicovolle handelingen [P5-VBH]

3.3.1. COPD niveau 3 [P5-VBH-001]

3.3.2. COPD niveau 3IG, 4, 5 [P5-VBH-001a]

3.3.3. Ducubitus & Chronische wondzorg niveau 3 [P5-VBH-003]

3.3.4. Decubitus & Chronische wondzorg niveau 3IG, 4, 5 [P5-VBH-004]

3.3.5. Diabetes Mellitus [P5-VBH-005]

3.3.6. Incontinentie [P5-VBH-006]

3.3.7. Injecteren [P5-VBH-007]

3.3.8. Katheterzorg niveau 3 [P5-VBH-008]

3.3.9. Katheterzorg niveau 3IG, 4, 5 [P5-VBH-009]

3.3.10. Sondevoeding niveau 3IG, 4, 5 [P5-VBH-009]

3.3.11. Stomazorg [P5-VBH-011]

3.3.12. Stomazorg niveau 3IG, 4, 5 [P5-VBH-012]

3.3.13. Therapeutisch Elastische kousen [P5-VBH-013]

3.3.14. Ambulante Compressie Therapie niveau 3IG, 4, 5 [P5-VBH-014]

4. Theoretisch [T]

4.1. (D) Direct patiëntgebonden [T-DPg]

4.1.1. Orgaan & Weefseldonatie [T-DPg-001]

4.1.2. Neurologische scholing [T-DPg-002]

4.1.3. Cardiologische scholing [T-DPg-003]

4.1.4. Medische terminologie [T-DPg-004]

4.1.5. Stralingshygiene [T-DPg-006A]

4.1.6. Anatomie, fysiologie, Pathologie [T-DPg-005]

4.1.7. Medisch Rekenen [T-DPg-007a]

4.1.8. Medisch Rekenen Kinderafdeling [T-DPg-007b]

4.1.9. Medische gassen [T-DPg-011]

4.2. (I) Indirect Patiëntgebonden [T-IPg]

4.2.1. Stralingshygiene voor de OK [T-DPg-006B]

4.2.2. 2. Interne Auditing

4.2.3. 3. Prisma

4.2.4. 4. Zorgpaden

4.2.5. 5. CVA "Slim meten"

4.2.6. 6. Informatiebeveiliging [T-IPg]

4.3. Overig [T-Ov]

4.3.1. Wet BIG [T-Ov-001]

4.3.2. WGBO [T-Ov-003]

4.3.3. Bevoegd en bekwaam in het FZR [T-Ov-002]

4.3.4. DBC's op weg naar transparantie (DOT) [T-Ov-004]

5. Generalistisch (generieke leerlijn) [G]

5.1. Introductie/ Inwerken [G-IW]

5.1.1. 1. Inwerkprogramma's [G-IW-001]

5.1.2. 2. BHV Light [G-IW-003]

5.1.3. 3. Stralingshygiene (basis) [G-IW-002]

5.1.4. 4. Hygiene code [G-IW-004]

5.1.5. 5. VIM meldingen [G-IW-005]

5.1.6. 6. Omgaan met DKS [G-IW-006]

5.1.7. 7. Informatieveiligheid [G-IW-007]

5.2. Personeel& Organisatie [G-P&O]

5.2.1. Competentiemanagement [G-P&O-001]

5.3. Facilitair

5.4. Algemeen generiek [G-Alg]

5.4.1. Zirop [G-Alg-002]

5.4.2. Introductie digitaal leerplein [G-Alg-001]

6. Praktische leerlijn [P]

6.1. Medisch [P1]

6.1.1. Voorbehouden handelingen [P1-VBH]

6.1.1.1. Tracheostoma/canule/endotracheale tube [P1-VBH-IV]

6.1.1.2. Mobiliserend en corrigerend materiaal [P1-VBH-V]

6.1.1.3. Drains / Catheter [P1-VBH-III]

6.1.1.3.1. Drains/catheter inbrengen in slokdarm/darmen [P1-VBH-IIIb]

6.1.1.3.2. Drains/catheter inbrengen in mond/keelholte/trachea [P1-VBH-IIIa]

6.1.1.3.3. Drains/catheter inbrengen in blaas/urinewegen [P1-VBH-IIIc]

6.1.1.3.4. Drains/catheter verwisselen [P1-VBH-IIId]

6.1.1.3.5. Drains/catheter verwijderen [P1-VBH-IIIe]

6.1.1.3.6. Drains/catheter overige handelingen [P1-VBH-IIIf]

6.1.1.4. Specifieke handelingen [P1-VBH-VI]

6.1.1.4.1. Vitale functies [P1-VBH-VIa]

6.1.1.4.2. Radioactieve stoffen/ioniserende stralen [P1-VBH-VIb]

6.1.1.4.3. Contrastmiddelen (rontgen en MR) [P1-VBH-VIc]

6.1.1.4.4. Kunstmatige fertilisatie [P1-VBH-VId]

6.1.1.4.5. Verloskundige handelingen [P1-VBH-VIe]

6.1.1.4.6. Extracorporaal systeem [P1-VBH-VIg]

6.1.1.5. Overige handelingen [P1-VBH-VII]

6.1.1.6. Dialyse [P1-VBH-VIII]

6.1.1.7. Puncties / Infuus [P1-VBH-II]

6.1.1.7.1. Puncties / Infuus inbrengen [P1-VBH-IIa]

6.1.1.7.2. Samenhangende handelingen bij Puncties / Infuus [P1-VBH-IIb]

6.1.1.8. Toedienen geneesmiddelen [P1-VBH-I]

6.1.1.8.1. Toedienen geneesmiddelen en toedieningswijzen [P1-VBH-Ia]

6.1.1.8.2. Samenhangende handelingen bij toediening van geneesmiddelen [P1-VBH-Ib]

6.1.2. Risicovolle handelingen (geen VBH) [P1-RVH]

6.1.2.1. Toedienen van een zetpil/klysma via de stoma zonder aanvullende hulpmiddelen [P1-RVH-001]

6.1.2.2. Spoelen van de blaas middels extern blaasspoelsysteem [P1-RVH-002]

6.1.2.3. Stoma plaatsbepaling [P1-RVH-003]

6.1.2.4. Verbandwissel na mamma amputatie [P1-RVH-004]

6.1.2.5. Spoelen Neo blaas [P1-RVH-005]

6.1.2.6. Verwijderen Brug bij stoma [P1-RVH-006]

6.1.2.7. Scholing hechten [P1-RVH-007]

6.1.3. Kritische Patientenzorg [P1-KPz]

6.1.3.1. Basis Life Support (BLS) [P1-KPz-001]

6.1.3.2. BLS niet patientgebonden functies [P1-KPz-001v]

6.1.3.3. ALS [P1-KPz-002]

6.1.3.4. BLS kinderreanimatie [P1-KPz-005]

6.1.3.5. BHTTC (trauma cursus) [P1-KPz-008]

6.1.3.6. Traumaopvang ABCDE methode [P1-KPz-003]

6.1.3.7. Spoed interventieteam (SIT) voor verpleegkudigen [P1-KPz-007a]

6.1.3.8. Spoed Interventieteam (SIT) voor IC-verpleegkundigen en ANIO's [P1-KPz-007b]

6.1.3.9. Beademing [P1-KPz-004]

6.1.3.10. Opvang Acuut Ziek Kind [P1-KPz-006]

6.1.3.10.1. Opvang Actuut Ziek Kind SEH [P1-KPz-006a]

6.1.3.10.2. Opvang Acuut Ziek Kind KA [P1-KPz-006b]

6.1.3.11. Cardiologische Patient [P1-KPz-009]

6.1.3.12. Gebruik AED [P1-KPz-010]

6.1.4. Autorisatietrajecten [P1-AT]

6.1.4.1. Intraveneuze toegang verkrijgen MODULE 1 [P1-AT-001]

6.1.4.2. Intraveneuze toediening MODULE 2 [P1-AT-002]

6.1.4.3. Centraal veneuze lijn MODULE 4 [P1-AT-003]

6.1.4.4. Tracheostoma [P1-AT-004]

6.1.4.5. PEG sondes verzorgen {P1-AT-006]

6.1.4.6. Totale Parenterale Voeding (TPV) MODULE 4 [P1-AT-005]

6.1.4.7. Bloed en bloedprodukten [P1-AT-007]

6.1.4.8. Subcutaan en intramusculair injecteren [P1-AT-008]

6.1.5. Niet-kritische patiëntenzorg [P1-NKPz]

6.1.5.1. Pijnbestrijding MODULE 3 [P1-NKPz-001T]

6.1.5.2. Ondervoeding (voor verpleegkundigen) [P1-NKPz-009b]

6.1.5.3. Ondervoeding (voor voedingasistentes) [P1-NKPz-009a]

6.1.5.4. Basiscursus ECG lezen [P1-NKPz-011]

6.1.5.5. Mammacare [P1-NKPz-002T]

6.1.5.6. Port a Cath [P1-NKPz-006T]

6.1.5.7. Stomazorg [P1-NKPz-003]

6.1.5.8. Chemo- en immunotherapie [P1-NKPz-005]

6.1.5.9. Wond & Decubitus [P1-NKPz-004]

6.1.5.10. Borstvoedingscertificaat [P1-NKPz-008]

6.1.5.11. Delier [P1-NKPz-010]

6.1.5.12. Vaardigheidsinstructie fixatiemateriaal [P1-NKPz-007]

6.2. Medisch ondersteunend [P2]

6.2.1. Medisch ondersteunend [P2-MO]

6.2.1.1. Instructie materiaalgebruik (verpleegafdelingen) [P2-MO-004]

6.2.1.2. Gebruik glucosemeters (autorisatie) [P2-MO-002]

6.2.1.3. POS (pre operatief screening) [P2-MO-001]

6.2.1.4. Instructie gebruik apparatuur (verpleegafdelingen) [P2-MO-003]

6.2.1.5. Handhygiëne [P2-MO-006]

6.2.1.6. Steriel staan praktijk [P2-MO-005]

6.2.1.7. Hygiene en infectiepreventie [P2-MO-007]

6.2.2. Facilitair [P2-Fac]

6.2.2.1. Training Meals on Wheels [P2-Fac-002]

6.2.2.2. HACCP [P2-Fac-002]

6.2.2.3. Basiskennis Dieetleer [P2-Fac-003]

6.2.2.4. Culicart [P2-Fac-004]

6.2.3. Medische Apparatuur [P2-MA]

6.2.3.1. Bediening Rontgen [P2-MA-001]

6.2.3.2. Instructie apperatuur KCHLT [P2-MA-004]

6.2.3.3. Instructie gebruik apperatuur anesthesiemedewerkers [P2-MA-003]

6.2.3.4. Point of Care testing apparatuur (LAB) [P2-MA-002]

6.3. Overig [P4]

6.3.1. Management [P4-Man]

6.3.1.1. Jaargesprekken en competenties (voor leidinggevenden) [P4-Man-002]

6.3.1.2. Verzuimgesprekken voeren [P4-Man-003]

6.3.1.3. Competentiemanagement voor leidinggevende [P4-Man-001]

6.3.1.4. Projectmanagement [P4-Man-004]

6.3.1.5. Werkbegeleiding [P4-Man-005]

6.3.2. Secretarieel/ Administratief [P4-S/A]

6.3.2.1. Digitaal notuleren op de laptop [P4-S/A-002]

6.3.2.2. Notuleren [P4-S/A-001]

6.3.2.3. Medische terminologie [P4-S/A-003]

6.3.2.4. Toetsenbordvaardigheid [P4-S/A-004]

6.3.2.5. Spreekvaardigheid Engels [P4-S/A-005]

6.3.3. Specifieke computervaardigheden [P4-SCV]

6.3.3.1. Digitaal verpleegkundig dossier [P4-Scv-001]

6.3.3.2. ParaNise voor paramedici [P4-Scv-005]

6.3.3.3. RAP [P4-Scv-003]

6.3.3.4. LIS Systeem [P4-Scv-012]

6.3.3.5. Zorgwerkstation [P4-Scv-004a]

6.3.3.6. V5 [P4-Scv-004b]

6.3.3.7. EVS - Electronisch voorschrijfsysteem [P4-Scv-002]

6.3.3.8. Ultimo [P4-Scv-006]

6.3.3.9. Beheer DKS [P4-Scv-011]

6.3.3.10. DRP [P4-Scv-008]

6.3.3.11. Culicart [P4-Scv-009]

6.3.3.12. Medische Automatisering [P4-Scv-010]

6.3.3.13. Intranet [P4-Scv-007]

6.3.3.14. Elektronisch Verloskundig Dossier [P4-Scv-010]

6.3.3.15. ChipSoft [P4-SCV-100]

6.3.3.15.1. Verpleegkundig Dossier [P4-SCV-110]

6.3.4. ARBO-veiligheid-kwaliteit [P4-AVK]

6.3.4.1. Voorkomen en hanteren van agressie en/of normvervagend gedrag [P4-AVK-007]

6.3.4.2. Beeldschermwerk [P4-AVK-002]

6.3.4.3. Fysieke belasting [P4-AVK-003]

6.3.4.4. instructie valpreventie [P4-AVK-004]

6.3.4.5. vaardigheidsinstructie fixatiemateriaal [P4-AVK-005]

6.3.4.6. PRISMA training [P4-AVK-006]

6.3.4.7. Til- & Transfertechnieken [P4-AVK-008]

6.3.4.8. Veiligwerken met Stralingshygiene [P4-AVK-009]

6.3.4.9. CRM training [P4-AVK-010]

6.3.4.10. Interne auditing [P4-AVK-011]

6.3.4.11. BHV [P4-AVK-001]

6.3.4.12. Veilig werken met cytostatica [P4-AVK-012]

6.3.4.13. Ergocoach [P4-AVK-013]

6.3.4.14. Workshop Werk & prive in balans [P4-AVK-014]

6.3.5. Communicatie [P4-Com]

6.3.5.1. Feedback geven & Ontvangen [P4-Com-001]

6.3.5.2. Klantvriendelijk bejegening [P4-Com-003]

6.3.5.3. Smart formulieren [P4-Com-002]

6.3.5.4. Verantwoordelijkheid [P4-Com-004]

6.3.5.5. Zelfkennis [P4-Com-005]

6.3.5.6. Bevolgenheid [P4-Com-006]

6.3.5.7. Teamwork [P4-Com-007]

6.3.5.8. Focus [P4-Com-008]

6.3.6. Algemene computervaardigheden [P4-ACV]

6.3.6.1. Windows [P-ACV-001]

6.3.6.2. Word [P-ACV-002]

6.3.6.3. Excel [P-ACV-003]

6.3.6.4. Powerpoint [P-ACV-004]

6.3.6.5. Outlook [P-ACV-005]

6.3.6.6. LinkedIn [P-ACV-006]

6.3.6.7. Starten met Facebook [P-ACV-007]

6.3.6.8. Twitter [P-ACV-008]

6.3.6.9. Zakelijk gebruik social media [P-ACV-009]

6.3.6.10. Zoeken met google [P-ACV-010]

6.3.6.11. Social Media op het leerplein [P4-ACV-011]

6.4. Medische apparatuur [P3]

7. Processen in PulseWeb [PP]

7.1. Contentontwikkeling [PP-CO]

7.1.1. Een manual ontwikkelen [AMA]

7.1.2. Een module ontwikkelen (AMO)

7.1.3. Ontwerpen (AWE)

7.1.4. Praktijk (APR)

7.1.5. Instructiemanual voor auteurs [PP-CO-001]

7.1.6. Standaard formaat module [PP-CO-002]

7.2. Manual en modules voor Auteurs [PP-OM]

7.3. Import Zorg-succes [PP-ZS]

7.4. Didactische vaardigheden [PP-DV]

7.4.1. Objectief beoordelen [PP-DV-001]

7.4.2. Didactische vaardigheden auteurs [PP-DV-002]

7.5. Zorgnetwerk PulseWeb [PP-ZN]

7.5.1. Inzage in modules [PP-ZN-001]