Maatschappelijke positie van minderheden in Nederland

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Maatschappelijke positie van minderheden in Nederland Door Mind Map: Maatschappelijke positie van minderheden in Nederland

1. Onderwijs

1.1. Taalachterstand

1.2. Weinig cultureel kapitaal

1.3. Vooroordelen docenten

2. Arbeid & Inkomen

2.1. Lagere opleiding --> minder goed nederlands

2.2. Gemiddeld lager inkomen

2.3. Kleiner sociaal netwerk waarmee ze werk kunnen vinden

3. Huisvesting

3.1. Door een zwakke sociaal-economische positie 'gedwongen' om in wijken met sociale huurwoningen te wonen

3.2. Bewuste keuze

4. Rol van de overheid

4.1. Onderwijs-achterstanden-beleid

4.1.1. Vroegschoolse educatie

4.1.2. Extra financiering van leerlingen met leerachterstand

4.1.3. Werkloze jongeren verplicht naar school tot behalen startkwalificatie

4.2. Werkgelegenheidsbeleid

4.2.1. Positieve discriminatie

4.2.2. Bijscholingscursus/sollicitatietraining (CWI)

4.2.3. Ondernemerschap stimuleren

4.3. Huisvestingsbeleid

4.3.1. Spreidingsbeleid

4.3.2. Krachtwijken

4.3.3. Subsidies voor het stimuleren van de sociale cohesie