Samenleven

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Samenleven Door Mind Map: Samenleven

1. Europese unie

1.1. wie werken er voor de EU

1.1.1. Europees parlement

1.1.1.1. deze mensen zijn gekozen om wetten te bedenken voor Europa

1.1.1.2. Nederland heeft 25 europarlementariërs

1.1.2. Europese commissie

1.1.2.1. zegt welke wetten er bedacht moeten worden

1.1.2.2. zegt wat er gedaan moet worden

1.1.2.3. controleert of 't wel goed uitgevoerd wordt

1.1.2.4. ieder land heeft 1 lid: Neelie Kroes is van Nederland

1.1.3. Raad van ministers

1.1.3.1. ministers van landen van de EU vergaderen samen:

1.1.3.1.1. landbouwministers over landbouw

1.1.3.1.2. ministers van verkeer over wegen

1.1.3.2. ze vergaderen meestal over geld: hoeveel kost het en wie gaat 't betalen?

1.2. beslist over dingen die meer landen betreffen

1.2.1. een weg door meer landen

1.2.2. een tunnel van een land naar 'n ander

1.3. welke landen zitten er in de EU

1.3.1. al onze buren

1.3.1.1. België

1.3.1.2. Duitsland

1.3.1.3. Luxemburg

1.3.2. wintersportlanden behalve Zwitserland

1.3.2.1. Oostenrijk

1.3.2.2. Frankrijk

1.3.3. alle knoflooklanden, behalve Turkije

1.3.3.1. Portugal

1.3.3.2. Spanje

1.3.3.3. Italië

1.3.3.4. Griekenland

1.3.4. Scandinavië, behalve Noorwegen en IJsland (anders moeten ze stoppen met de walvisvaart)

1.3.4.1. Finland

1.3.4.2. Zweden

1.3.4.3. Denemarken

1.3.5. voormalig Joegoslavië

1.3.5.1. Slovenië

1.3.5.2. Kroatië

1.3.6. eilanden

1.3.6.1. Malta

1.3.6.2. Cyprus

1.3.6.3. Groot-Brittannië

1.3.6.4. Ierland

1.3.7. voormalig Oostblok

1.3.7.1. Tsjechië

1.3.7.2. Roemenië

1.3.7.3. Polen

1.3.7.4. de Baltische staten

1.3.7.4.1. Estland

1.3.7.4.2. Letland

1.3.7.4.3. Litouwen

1.3.7.5. ije landen

1.3.7.5.1. Bulgarije

1.3.7.5.2. Slowakije

1.3.7.5.3. Hongarije

1.3.7.6. Maar niet: Rusland!

2. Oost-Europa

2.1. "Oostblok"

2.1.1. deze landen waren vroeger communistisch

2.1.1.1. communistisch?

2.1.1.1.1. de regering bepaalt alles

2.1.1.1.2. "alles is van iedereen"

2.1.1.2. tegenwoordig niet meer zo streng

2.1.1.2.1. mensen mogen nu zelf beslissen wat ze in hun winkel verkopen

2.1.1.2.2. mensen mogen naar andere landen reizen

2.1.1.2.3. je mag wonen waar je wilt

2.1.1.2.4. maar nog steeds: je lelijke auto wordt weggesleept als er belangrijke mensen voorbij komen.

2.1.2. welke landen?

2.1.2.1. voormalig Oostblok

2.1.2.1.1. Tsjechië

2.1.2.1.2. Roemenië

2.1.2.1.3. Polen

2.1.2.1.4. de Baltische staten

2.1.2.1.5. ije landen

2.1.2.1.6. En: Rusland, Oekraine, Wit-Rusland, Georgie.

2.2. waar stromen de rivieren naar toe?

2.2.1. Oostzee

2.2.1.1. Wisla

2.2.1.2. Oder

2.2.2. Zwarte Zee

2.2.2.1. Donau

2.2.2.2. Dnjepr

2.2.3. Noordzee

2.2.3.1. Rijn

2.2.3.2. Elbe