DE IMPACT VAN INTERNET OP DE ORGANISATIE

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
DE IMPACT VAN INTERNET OP DE ORGANISATIE Door Mind Map: DE IMPACT VAN INTERNET OP DE ORGANISATIE

1. Mediaparticipatiemodel

2. Conflictmodel

3. _

3.1. i. AANLEIDING

3.2. ii. VOOR WIE IS DIT BOEK

3.3. iii. OPZET VAN DIT BOEK / LEESWIJZER

4. ---DEEL1: WILLEN & WETEN---

5. 1. DRUK OM TE VERANDEREN

5.1. De veranderende mediawereld

5.1.1. Tijden van internet: media en consumenten

5.2. Een typologie van marketeers

5.3. Opvattingen en misvattingen over marketeers

5.4. Soorten organisaties

5.5. De impact op uw organisatie

6. 2. VISIE EN MISSIE

6.1. Een nieuwe context

6.2. De plaats van internet in de organisatie

6.3. What would Google do?

6.4. Businessmodellen

6.5. Formuleren van visie en missie

7. 3. AMBITIE

7.1. Dromen en wensen

7.2. Realisme

7.3. Formuleren van ambities

7.4. Visualiseren van ambities

8. 4. <ACTIE> SITUATIESCAN

8.1. Terugkijken

8.2. Vooruit kijken

8.3. Interne situatie

8.4. Externe situatie

8.5. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen

8.6. Quick Scan

9. ---DEEL 2: KIEZEN---

10. 5. MULTIMEDIAAL DENKEN

10.1. Multimediaal - on line en off line

10.2. Multimediaal - on line en on line

10.3. Verschillende mogelijkheden op internet inzetten

10.4. Multimediaal versus integraal

10.5. Zoek je doelgroep op

10.6. Multichannel

10.7. Internet in de marketingmix

10.8. Decentraal multimediaal

10.9. Checklists

11. 6. STRATEGIE

11.1. Wat is strategie

11.2. Eerst luisteren

11.3. Bedrijfsstrategie

11.4. Marketing / communicatiestrategie

11.5. Online marketingstrategie

11.6. Deelstrategie

12. 7. PLANNEN

12.1. Bedrijfsplan

12.2. Marketingplan

12.3. Online marketingplan

12.4. Plan voor wat niet te plannen is

13. 8. <<ACTIE>> HET SCHRIJVEN VAN EEN PLAN

13.1. reikwijdte van het plan

13.2. Marktbewerking/externe of inhoudelijke kant vh plan

13.3. Prioriteiten

13.4. Randvoorwaarden bij het plan

14. 9. ORGANISATIE

14.1. Organisatiestructuur

14.2. Veranderende rol van afdelingen / iedereen doet mee

14.3. Organisatiecultuur

14.4. De hedendaagse werkvloer

15. 10. MENSEN IN DE ORGANISATIE

15.1. In soorten en maten

15.2. Kennis

15.3. Maslow op de werkvloer

15.4. Barrieres

15.5. Beinvloeden

15.6. Bedrijfspolitiek

16. 11. MIDDELEN

16.1. Tijd

16.2. Budget

16.3. IT

16.4. Externe partners

17. 12. <<ACTIE>> VERANDERMANAGEMENT

17.1. Formeel

17.2. Informeel

17.3. Top-down, down-top

17.4. Barrieres wegnemen

17.5. Regiefunctie

18. ---DEEL 4: DOEN---

19. 13. LIVE!

19.1. Voorbereiden

19.2. Go, go, go!

19.3. Plan voor na de livegang

20. 14. ONDERHOUD

20.1. Content Management

20.2. De Zwitserse postbus

20.3. Verschillende ritmes

20.4. Perpetual beta

20.5. Webpresence management

21. 15. METEN, EVALUEREN, STUREN

21.1. Marketing is rekenen

21.2. Marketing is geloven

21.3. Statistics, meten, analyse

21.4. Bewijsvoering en resultaten

21.5. Tools

22. 16. <<ACTIE>> BOUW EN CHECK JE DASHBOARD

22.1. Wat staat er op het dashboard?

22.2. Sturen op basis van het dashboard

22.3. Tools

23. 17. Klaar! (of niet?)

23.1. Herhalen indien nodig

23.2. Verder lezen

24. ---DEEL 3: KUNNEN---

25. Communitymanagement en webredactie2.0

26. Heinz strategie blokkenschema

27. 4c & paid,owned,earned