SAMENWERKEN mogelijke opdrachten voor in de les

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
SAMENWERKEN mogelijke opdrachten voor in de les Door Mind Map: SAMENWERKEN mogelijke opdrachten voor in de les

1. WORST CASE SCENARIO <--> IDEAAL

1.1. in groepjes: maak een beeld met tekst van het grootste drama

1.1.1. alternatief: geen beeld met tekst maar een filmpje

1.2. in groepjes: maak een beeld met tekst van het ideaal

1.3. in groepjes: maak een lijst van tien succesfactoren, zet ze daarna op volgorde van invloed

1.4. klassikaal: elk groepje noemt de eerste twee succesfactoren

2. VAARDIGHEDENSPEL

2.1. kaartjes verdelen over groepjes

2.2. elk groepje kiest uit hun stapel twee belangrijke vaardigheden uit die nodig zijn voor samenwerken

2.3. klassikaal presenteren van de belangrijke vaardigheden

2.4. individueel op de lijst belangrijke vaardigheden scoren (amateur, gevorderd, expert)

2.5. individuele lijst bespreken met twee leerlingen, een docent en een ouder

3. VERSCHILLENDE SITUATIES NAAST ELKAAR

3.1. situaties

3.1.1. PWS

3.1.2. in een groepje

3.1.3. klas met docent

3.2. verschillen en overeenkomsten tussen de situaties klassikaal bespreken

3.3. succesfactoren bepalen in groepjes

3.3.1. lijst van tien en op volgorde

3.4. klassikaal uitwisselen

4. ROLLENSPEL

4.1. vooraf klassikaal verschillende situaties bepalen en verdelen over de groepjes

4.2. elke groepje beeld een situatie uit waarin de samenwerking negatief verloopt

4.3. de overige groepjes geven tips aan elk individu in het rollenspel

4.3.1. alternatief: toeschouwers zetten het spel stil, nemen de plaats in van iemand en nemen die rol in positieve zin over

5. OPDRACHTEN (MAKEN VOOR EEN ANDERE KLAS)

5.1. waarom is samenwerken belangrijk

5.2. wat is samenwerken

5.3. hoe maak je een goed samenwerkingsplan

5.4. hoe maak je een samenwerkingsrubric

5.5. welke kwaliteiten en valkuilen zijn er bij samenwerken?

5.6. hoe maak je de samenwerking succesvol

6. TIPS / TOPS

6.1. maak heterogene groepjes

6.1.1. elk groepje geeft aan elk individuele leerling buiten het groepje een tip en een top.

6.2. kan in combinatie met vaardighedenspel

7. OP EEN LIJN

7.1. ga als klas op een lijn staan met vooraan de persoon die het best kan samenwerken en achteraan degene die dat het minst kan

7.1.1. bespreken waarom iemand op een plek staat

7.1.2. alternatief: lijn laten samenstellen door een tweetal