Plan van Aanpak Suriname KPS

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Plan van Aanpak Suriname KPS Door Mind Map: Plan van Aanpak Suriname KPS

1. Hhh

1.1. Ddddd

2. Rapportage

2.1. Inlieidng

2.2. Management Samenvatting

2.3. Doelstellingen

2.3.1. Stand van zaken PKN

2.3.2. Haalbaarheidsonderzoek PDN-K

2.3.3. Virtual Office Wetgeving strafrechtspleging

2.4. Stand van zaken implementatie PKN

2.4.1. Enquête

2.4.2. Interviews

2.5. Haalbaarheidsonderzoek PDN-K

2.6. Bevindingen

2.6.1. PKN

2.6.2. PDN-K

2.7. Conclusies

2.7.1. PKN

2.7.2. PDN-K

2.8. Aanbevelingen

2.8.1. PKN

2.8.1.1. Licentiebeled

2.8.1.2. Periodieke Monitoring

2.8.2. PDN-K

2.8.2.1. Architectuur

2.8.2.2. Randvoorwaarden

2.8.2.3. Opleidingen

2.8.2.4. Pilot

2.8.3. VO Wetgeving

2.8.3.1. Pilot

2.8.4. Untitled

3. Implementatieplan PKN

3.1. Verankering

3.2. Projectmanagement

3.2.1. Basisplan HD

3.2.2. Diagnose Vragenlijst

3.3. Infrastructuur

3.4. Contentmanagement

3.5. Marketing

3.5.1. Untitled

3.6. Opleiding

3.6.1. Train the trainer

3.6.2. Nucleus Centres

4. Samenhang Sectorplan

4.1. PIU

4.2. Driverkorps AA

4.3. Projecten

4.3.1. Informatiseringsproject

4.3.2. IBT centrum

4.3.3. Generieke opleidingen

5. Implementatieplan PDN-K

5.1. Juridisch

5.1.1. Nationaal Nederland

5.1.1.1. Min. van Justitie

5.1.1.2. Min. van BZK

5.1.1.3. DINPOL

5.1.1.4. CPB

5.1.2. Koninkrijk

5.1.2.1. NL

5.1.2.1.1. Privacy wetgeving

5.1.2.2. NA

5.1.2.3. Aruba

5.1.2.4. Suriname

5.1.3. Nationaal Suriname

5.1.3.1. KLPD Liason

5.1.3.2. Min. van Justitie en Politie

5.1.3.3. Parket Generaal OM

5.1.4. Internationaal

5.1.4.1. Min. van Justitie NL

5.1.4.2. Domein Opsporing FBPL

5.1.4.3. IPOL

5.2. Organisatorisch

5.2.1. Verantwoordelijkheidstoedeling

5.2.1.1. Moderator

5.2.1.2. Acceptatie

5.2.2. Protocollen

5.2.3. Opleiding

5.2.4. Monitoring

5.3. Technologisch

5.3.1. PDN/K (intranet)

5.3.1.1. TW Accounts

5.3.1.1.1. Voordelen

5.3.1.1.2. Nadelen

5.3.2. IPEP (Internet)

5.3.2.1. Log-ins

5.3.2.1.1. Voordelen

5.3.2.1.2. Nadelen