Hoofdstuk 6 - Waarnemen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Hoofdstuk 6 - Waarnemen Door Mind Map: Hoofdstuk 6 - Waarnemen

1. Adequate prikkel

1.1. Warmtezintuigen

1.1.1. Aanraking met iets dat warmer is dan je huid.

1.2. Gehoorzintuigen

1.2.1. Geluid

1.3. Smaakzintuigen

1.3.1. Smaakpapillen

1.4. Drukzintuigen

1.4.1. Drukken op de huid

1.5. Koudezintuigen

1.5.1. Aanraking met iets dat kouder is dan je huid

1.6. Tastzintuigen

1.6.1. Lichte aanraking met de huid

1.7. Reukzintuigen

1.7.1. Geuren

1.8. Evenwichtszintuigen

1.8.1. -

1.9. Gezichtszintuig

1.9.1. Licht

2. Basisstof 1 - Zintuigen

2.1. Gewenning

2.1.1. Als je bepaalde gevoelens van zintuigen heel vaak hebt gevoelt dan voel je bijv. je kleren na enige tijd niet meer.

2.2. Motivatie

2.2.1. Als je bijv. heel aandachtig luistert, dan krijgen je oren een lage drempelwaarde.

2.3. Impulsen

2.3.1. Zijn elektrische signalen: 'seintjes' door aan de zenuwen

2.4. Prikkel

2.4.1. De impuls geeft informatie aan de zenuwen door en daarna krijg je een soort 'mini-schokje'

2.5. Zenuwen

2.5.1. Geven een 'seintje' terug als je bijv. pijn moet voelen.

2.6. Drempelwaarde

2.6.1. de 'drempel' tussen voelen en niet voelen

2.7. Zintuigcellen

2.7.1. Zijn aangesloten op de zenuwen

3. Basisstof 2 - Voelen

3.1. Opperhuid

3.1.1. Hoornlaag

3.1.1.1. Bestaat uit: 'Dode verhoornde cellen' en beschermt tegen bacteriën

3.1.1.2. Eelt

3.1.1.2.1. Extra dikke hoornlaag

3.1.2. Kiemlaag

3.1.2.1. Bestaat uit: 'levende cellen' en de onderste kiemlaag deelt zich voortdurend de cellen die daarboven liggen schuiven naar buiten en verhoornen

3.1.3. Haren

3.1.3.1. Steekt door de opperhuid heen en is omgeven door een haarzakje

3.1.4. Haarzakje

3.1.4.1. Uitstulping van kiemlaag in lederhuid

3.2. Afbeelding leren

4. Basisstof 3 - Ruiken en Proeven

5. Basisstof 4 - Horen

6. Basisstof 5 - Zien

7. Basisstof 6 - De werking van de ogen