BELEIDSPRIORITEITEN MS HH 2012-2013

Plan your projects and define important tasks and actions

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
BELEIDSPRIORITEITEN MS HH 2012-2013 Door Mind Map: BELEIDSPRIORITEITEN MS HH 2012-2013

1. LOGISTIEK EN ICT-BELEID

1.1. STUREN: actualiseren van ICT-beleidsvisie

1.2. STEUNEN: uitbouwen van technische helpdesk

1.3. STIMULEREN: uitbouwen van pedagogische helpdesk

2. ONDERWIJSKUNDIG BELEID

2.1. STUREN: jaarthema voor LEERLINGEN: respectvol leren - VOET Leren Leren

2.2. STEUNEN: jaarthema voor LERAREN: respectvol EVALUEREN - CLEVER-project

2.3. STIMULEREN: praktijkonderzoek door vakgroepen i.v.m. evalueren, rapporteren en differentiëren

3. IKZ-BELEID

3.1. STUREN: concretiseren van visie op kwaliteitsontwikkeling

3.2. STEUNEN: jaarverslag in CIPO-structuur

3.3. STIMULEREN: toepassen van PDCA-cirkel bij GOK-tussentijdse zelfevaluatie

4. ALGEMEEN BELEID EN PERSONEELSBELEID

4.1. STUREN: functiebeschrijvingen teamleden met specifieke taken

4.1.1. klassenleraren

4.1.2. vakcoördinatoren

4.1.3. ICT-team

4.1.4. team Welzijnsbeleid

4.2. STIMULEREN: uitgangspunten gedeelde verantwoordelijkheid

4.2.1. vakleraren: 2 vakken of in A- en B-stroom

4.2.2. elk teamlid: 1 WG + bijkomend engagement

4.2.3. participatie: Pedagogische raad

5. LEERLINGENBELEID

5.1. STUREN: ontwerp visietekst leerlingenzorgbeleid

5.1.1. visie op zorg (VVKSO)

5.1.2. visie op remediëring/leerbegeleiding

5.2. STEUNEN: ontwerpen/aanpassen specifieke procedures

5.2.1. orde- en tuchtmaatregelen

5.2.2. huistakenklas als herstelmoment

5.2.3. leerstoornissen: dyslexie, dyscalculie

5.3. STIMULEREN: opvolgen effecten van remediëringsinitiatieven en correlatie met GOK

5.3.1. Begeleid zelfstandig leren Frans, wiskunde, Nederlands

5.3.2. coteaching Frans en wiskunde

5.3.3. leerbegeleiding

6. TALENBELEID

6.1. STUREN: actualiseren en bespreken visie op talenbeleid

6.2. STEUNEN: werken met principes van taalgericht vakonderwijs en (principes van) project HorizonTaal

6.2.1. projectdagen A-stroom

6.2.2. projectweken B-stroom

6.3. STIMULEREN: bespreking ontwerp luik 'taalcompetenties' binnen het schoolloopbaanportfolio