Communicatie van de leerkracht

Track and organize your meetings within your company

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Communicatie van de leerkracht Door Mind Map: Communicatie van de leerkracht

1. Social media

2. gebruikmaken verschillende media

2.1. audiovisueel

2.2. Handboek en cursus

3. Do's

3.1. Verschillende werkvormen gebruiken

3.1.1. doceren en demonstreren

3.1.2. onderwijsleergesprek

3.1.3. Groepswerk

3.1.4. huiswerk

3.2. Een open en natuurlijke lichaamshouding

3.2.1. oogcontact

3.2.2. kinesics

4. don'ts

4.1. Te weing afwisselen van werkvormen

4.2. te veel vasthouden aan de geplande structuur

4.3. weinig afwisseling van leermiddelen