Eigenaarschap

Plan your life and the next important steps and goals to proceed with a happy life

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Eigenaarschap Door Mind Map: Eigenaarschap

1. Onderwijs systeem in Finland

1.1. Gebaseerd op vertrouwen

1.2. Geen inspectie controles

1.3. Leerlingen kiezen eigen modules

1.4. In gesprek

2. Betekenisvol

2.1. Hogere betrokkenheid

2.2. Gemotiveerde leerlingen

2.3. Eigen interesses

3. Zicht op eigen resultaten

3.1. Leerlingen verantwoordelijk laten voelen

3.2. Wat heeft de leerling geleerd? Wat is de volgende stap?

3.3. Stap 2 van het 'Zesfasen model van instructie'

4. BAS project

5. Datamuur

5.1. Doelen voor de komende periode in één overzicht

5.2. Grafieken die informatie weergeven

5.3. Geeft zicht op vooruitgang/ achteruitgang van de hele groep

5.4. Kan worden gekoppeld aan een persoonlijke datamap.

6. Portfolio

6.1. Kan bijdragen aan het zelfvertrouwen van kinderen.

6.2. Laat vorderingen zien

6.3. In gesprekken wordt het portfolio besproken met ouders

6.4. Goed instrument voor leraren om de leerlingen in beeld te hebben.

7. Onderwijs op maat

8. Zelfmonitoring

9. Luc Stevens

9.1. Leraar en leerling zijn volwaardige partners

9.2. Het gaat erom dàt er wordt geleerd, dàt kinderen zich ontwikkelen en dat ze dit zelfstandig doen.

10. Verantwoordelijkheid

10.1. Betrokkenheid

10.2. Bereiken van het doel hangt af van eigen inzet

11. Planmatig werken

12. Zelf doelen bepalen

13. Motivatie