Bureau Ambtenaar 2.0

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Bureau Ambtenaar 2.0 Door Mind Map: Bureau Ambtenaar 2.0

1. Cursus Werken met web 2.0

1.1. Inhoudelijke eisen opstellen

1.2. Platform opzetten voor aanbieders

1.3. Beoordeling en rating opzetten

1.4. cursus.ambtenaar20.nl

2. Werkwijze

2.1. Geen vaste werkplek

2.1.1. Twee dagen in Den Haag, bij LNV en BZK

2.1.2. Eén dag thuiswerken

2.1.3. Twee dagen in Nederland op uitnodiging van een organisatie

2.2. Open werkwijze

2.2.1. Plannen via projecten.ambtenaar20.nl

2.2.2. Zichtbaarheid via blogs, twitter, video

2.2.3. Bijeenkomsten via video toegankelijk maken

2.3. Werken via netwerken

2.3.1. Betrekken van personen uit overheid, bedrijfsleven, doelgroepen

2.3.2. Netwerk van zzp'ers inzetten

2.3.3. Betrekken ambtenaren uit andere organisaties, bijv. via Neemtinitiatief.nl

2.3.4. Faciliteren van bijdragen via online en offline platforms

2.4. Empoweren

2.4.1. Ondersteunen van initiatieven die in lijn zijn met de doelstellingen van Ambtenaar 2.0

2.4.2. Samenwerking zoeken met ambassadeurs binnen overheidsorganisaties

2.5. Online instrumenten

2.5.1. Abonnementen op bestaande sites

2.5.2. Zelf ontwikkelen van instrumenten

2.6. Projectmatig werken

2.6.1. Concrete resultaten

2.6.2. GOTIK

3. Activiteiten

3.1. Verdiepen van kennis

3.1.1. Practice what you preach

3.1.1.1. Nieuwe werkwijzen in de praktijk brengen

3.1.1.2. Leerervaringen in kaart brengen

3.1.1.3. Leerervaringen delen met doelgroep en gelieerde organisaties

3.1.1.4. Ambtenaar 2.0 als hub

3.1.2. Weblog Ambtenaar 2.0

3.1.3. Bijdragen aan onderzoek van derden

3.1.3.1. Deelname aan begeleidingscommissies

3.1.3.2. Verbindingen tot stand brengen met praktijkcasussen

3.1.3.3. Als praktijkcasus

3.1.3.4. Verspreiding van onderzoeksresultaten

3.2. Verspreiden van ervaringen

3.2.1. Ambtenaar 2.0 Dag

3.2.2. Netwerkbijeenkomsten

3.2.2.1. Open Koffie

3.2.2.2. Borrel 2.0

3.2.3. Opzetten van een verzameling van voorbeelden: ervaringen 2.0

3.2.4. Stimuleren van uitwisseling van voorbeelden via de netwerksite

3.3. Verspreiden van kennis

3.3.1. Online cursus Werken met web 2.0

3.3.1.1. Inhoudelijke eisen opstellen

3.3.1.2. Leerplatform inrichten

3.3.1.3. Ondersteuning deelnemers organiseren

3.3.1.4. Beheer van het platform organiseren

3.3.2. Boek Ambtenaar 2.0

3.3.3. Sprekersnetwerk

3.3.4. Tips.ambtenaar20.nl

3.3.5. Handreiking Ambtenaar 2.0

3.4. Ondersteunen van initiatieven

3.4.1. Neemtinitiatief.nl

3.4.2. Lerenbijhetrijk.nl

3.4.3. Stimuleren van initiatieven van ambtenaren 2.0 bij overheidsorganisaties

4. Betrokkenen

4.1. Bedrijven

4.1.1. Netwerk van 'certified partners'

4.1.1.1. Advies e-participatie en openbaarheid

4.1.1.2. Organisatieadvies 2.0

4.1.1.3. Opleidingen Ambtenaar 2.0

4.1.2. Freelancers

4.2. Netwerk Ambtenaar 2.0

4.3. Opdrachtgevers

4.3.1. Saskia Görtz, DGOBR

4.3.2. Jan Willen Duijzer, LNV

4.4. Organisaties

4.4.1. Stichting Ambtenaar 2.0

4.4.2. Ambtenaar van de Toekomst

4.4.3. Digitale Werkplek Rijk

4.5. Vrijwilligers

5. Ondersteuning

5.1. Administratieve ondersteuning

5.1.1. LNV

5.1.2. Financieel beheer en administratie

5.1.3. Drukwerk en bedrijfsuitgeverij

5.2. Bureau: 5 fte

5.2.1. Deelname aan het bureau: 0,8 fte

5.2.2. Deelname uitlenende organisatie: 0,2 fte

5.2.3. Namen

5.2.3.1. Marie Louise Borsje

5.2.3.2. Davied van Berlo

5.3. Financiële ondersteuning

5.3.1. Jaarlijkse bijdrage: E 500.000

5.3.1.1. BZK/DGOBR

5.3.2. Projectondersteuning

5.3.3. Sponsoring (bij evenementen)

5.3.4. Advertenties (eventueel)

5.4. Mobiele telefoon

5.4.1. Mobiele internetverbinding

5.4.2. Mogelijkheid van live streaming

5.5. Netbook

5.5.1. Mobiele internetverbinding

5.5.2. Mogelijkheid software te installeren

5.5.3. Webcam

5.6. Treinpas voor heel Nederland

5.6.1. OV-fiets

6. Gegevens

6.1. Periode: 1 september 2009 t/m 31 december 2011

6.2. Doelgroep: alle ambtenaren in Nederland

6.3. Bureau Ambtenaar 2.0 is een proefproject voor de hub van Ambtenaar van de Toekomst.

7. Doelstellingen

7.1. Het dichterbij brengen van een efficiëntere en interactievere overheid

7.2. Verdiepen van de kennis over de gevolgen van web 2.0 voor het werk en het werken van de overheid

7.3. Verspreiden van kennis en ervaringen over het werken met web 2.0 en op een 2.0-wijze

7.4. Ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan de totstandkoming van een overheid 2.0

8. Technische ideeën van Jeroen (aparte tak)