Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
allez Door Mind Map: allez

1. verbetering

1.1. woord/constructie verbeteren

1.1.1. vb. ‘Wat de grens, allee, wat de drempel ook verlaagt.’

2. verduidelijking

2.1. uitspraak concreet maken

2.1.1. vb. Dat doe ik vanavond wel, allee, nadat we gegeten hebben’

3. afronding

3.1. tussentijdse conclusie

3.1.1. vb. ‘Allee, dat was dus geen geweldige ervaring’

4. verbazing 🤔

4.1. verwonderen

4.1.1. vb. ‘Allee, da’s nu toch niet te geloven?’

5. aansporing

5.1. ‘komaan, vooruit!’

5.1.1. vb. ‘Allee Tom! Allee, een beetje rapper!’

6. nuancering

6.1. uitspraak uitleggen

6.1.1. vb. ‘Ik ga dit jaar wel slagen. Allee, dat hoop ik tenminste.’

7. vraag en/of haperend geheugen

7.1. iets vergeten/vragen

7.1.1. vb. ‘Allee, wie heeft er dat nu weer geschreven?’

8. stopwoord

8.1. aarzelen, twijfelen

8.1.1. vb. ‘Dan leer je hem wel allee ja heel goed kennen.’