Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Dramatische expressie Door Mind Map: Dramatische  expressie

1. Werkvormen

1.1. pantomime

1.1.1. uitbeelden met hele lichaam

1.2. poppenspel

1.2.1. voor en achter de poppenkast

1.3. schimmenspel

1.3.1. werken met schaduw en licht inspringen

1.4. tableau vivant

1.4.1. levend schilderij

1.5. afspreekspellen

1.5.1. de spelers spreken af wat het verloop van het verhaal is.

2. Spelelementen

2.1. wie

2.1.1. personen in het verhaal

2.2. wat

2.2.1. aan de hand? het conflict

2.3. waar

2.3.1. plek waar het zich afspeelt

2.4. waarom

2.4.1. waarom gebeurt iets?

2.5. wanneer

2.5.1. het tijdstip wanneer het zich afspeelt

3. Conflictsituatie

3.1. een probleem wat opgelost moet worden

3.1.1. ruzie

3.1.1.1. moord enz.

4. functie

4.1. zelfvertrouwen

4.2. fantasie

4.3. gevoelens en ervaringen uiten

4.4. communicatie

4.5. kinderen leren op eigen werk en het werk van anderen te reflecteren

5. Opbouw verhaal

5.1. begin

5.1.1. hier moet duidelijk worden waar het verhaal zich afspeelt en wie welke rol heeft

5.2. hoogtepunt

5.2.1. op het hoogtepunt moet het conflict helder zijn

5.3. einde

5.3.1. ontknoping/oplossing van het conflict

6. d.m.v zangwedstrijden is drama geboren

7. betekenis

7.1. handeling

7.1.1. het vak drama waarbij je handelingen uitvoert je doet iets vooral met je lichaam en verbaal

7.2. genre

7.2.1. Drama is een film genre waar vaak dramatiek centraal staat.

8. Verschillende manieren van spelen

8.1. verbaal

8.2. non verbaal

8.3. muziek

8.4. dans

9. ontstaan

9.1. oorspronkelijk Griekenland