Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
syndicaat Door Mind Map: syndicaat

1. Bevoegdheden Vakorg

1.1. Bevoegdheden representatieve > nt representatieve

1.2. represenatief?

1.2.1. pol vakorg (van rechtswege)

1.2.2. leden actieve dienst = min 5% van het totaal # act MIL

1.3. bevoegdheden louter erkende vakorg

1.3.1. interveniëren bij overheid in het kader alg belang, ook indv belang MIL

1.3.2. berichten uithangen in MIL KWART

1.3.3. ontvangen doc overheid

1.4. bevoegdheden repres vakorg

1.4.1. bevoegheden louter erkende vakorg

1.4.2. tijdens diensturen VB bijdragen innnen in MIL KWAR

1.4.3. aanwezigheid op openbare vgl examens

1.4.4. in MIL KWAR vergaderen

1.4.5. beschikken over redactionele ruimte in de periodieke interne infoorganen die MOD bepaalt

1.4.6. optreden in comités

2. Geschillen comité

2.1. behandeling geschillen uit toepassing syndicale regelgeving

2.1.1. intrekking erkenning

2.1.2. problemen telling

2.2. formuleert advies voor MOD / K => beslissing

2.3. samenstelling

2.3.1. afvaardiging overheid

2.3.2. afvaardiging representatieve vakOrg

2.3.3. Wnr MIN 1 niet-repre vakorg betrokken => afvaardiging van elke erkende niet-repre vakOrg

2.4. procedure Rvs

2.4.1. VakOrg advies geven vooraleer beroep bij RvS tegen akte bestuur

2.4.1.1. binnen 15d na kennisname admin beslissing

2.4.2. standpunt MOD binnen 60d

3. aansluitingsrecht

3.1. erkende prof vakorg van mil (ACMP)

3.2. erkende vakorg aangsloten bij nationale arbeidsraad(VSOA)

4. erkenning vakorg

4.1. belangen alle cat behartigen

4.2. Nat vlak werkzaam zijn

4.3. geen belemmering werking krijgsmacht

4.4. geen verbondenheid andere erkende vakorg

4.5. voor MIL vak org

4.5.1. uitsluitend MIL en EX MIL als ledn

4.5.2. geen verbondenheid met org niet MIL (uitgznd POL)

4.5.3. bij MOD kenbaar maken van ledn + leiders

4.6. intrekking door Ko indien miskenning VW

5. erkenning VBA

5.1. voordracht Vakorg

5.2. erkenning door minister

5.3. kunnen geen voorwerp zijn van stat mtrgl of tuchtstraf = kunnen nt gestraft worden voor uitoeef functie